Details

Title

Between literature and history: Giorgio d’Acandia and Italian polonophiles

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2021

Issue

No 5 (368)

Affiliation

Płaszczewska, Olga : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Authors

Keywords

Polish–Italian relations ; Italy and Poland’s 19th-century history ; the Polish question during World War I ; Mazzinian nationalism and internationalism ; Young Europe (La giovine Europa) ; Andrea Caffi (1887–1955) ; Attilio Begey (1843–1928) ; Umberto Zanotti Bianco (1889–1963)

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

737-757

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Bibliography

● G. D’Acandia [U. Zanotti Bianco], La Quistione polacca. Raccolta di documenti con Introduzione storica, traduzione di Oretta Ridolfi, e memoria geografica del Prof. G. Ricchieri (sotto gli auspici del Comitato Milanese Pro Polonia), Francesco Battiato Editore, Catania 1916
● U. Zanotti Bianco, Carteggio 1906–1918, a cura di V. Carinci, Laterza, Roma–Bari 1987.
● U. Zanotti Bianco, La mia Roma. Diario 1943–1944, a cura di C. Cassani, int. F. Grassi Orsini, Piero Lacaita Editore, Manduria – Bari – Roma 2011.

* * *
● E. Albinati, Il polacco lavatore di vetri (1989), Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1998. ANIMI, http://www.animi.it/storia_della_associazione.html [dostęp: 08. 09.2021].
● E. Apeciti, Orione, Luigi Giovanni, santo, w: Dizionario biografico degli italiani – Volume 79 (2013), wersja online, http://www.treccani.it/enciclopedia/orione-luigi-giovanni-santo_ %28Dizionario–Biografico%29/ [dostęp: 30.05.2019].
● H. Barycz, Italofile i italofobi, [w:] Spojrzenia w przeszłość polsko-włoską, Wrocław– Warszawa–Kraków 1965.
● A. Beck, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie podczas inwazji rosyjskiej 1914/15 roku, Lwów 1935.
● A. Begey, U źródła. Wspomnienia o Andrzeju Towiańskim, tłum. J. Kaczyńska, A. Pac-kiewiczówna, Kraków 1929.
● A. Begey, Memorie raccolte da Maria Bersano Begey. Torino 1938.
● M. Bersano Begey, Introduzione, [w:] Attilio Begey, Memorie raccolte da Maria Bersano Begey. Torino 1938.
● N. Davies, Europa – Między Wschodem a Zachodem, przeł B. Pietrzyk, Kraków 2007.
● A. Galante Garrone, Prefazione, [w:] U. Zanotti–Bianco, Carteggio 1906–1918, a cura di V. Carinci, Laterza, Roma–Bari 1987.
● J. A. Gierowski, Historia Włoch, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999.
● F. Grassi Orsini, Introduzione, [w:] U. Zanotti Bianco, La mia Roma. Diario 1943–1944, a cura di C. Cassani, int. F. Grassi Orsini, Piero Lacaita Editore, Manduria–Bari–Roma 2011.
● H. Pańczyk, Maria Konopnicka a walka z polityką germanizacyjną władz pruskich, „Przegląd Zachodni” 1960 nr 6.
● O. Płaszczewska, Włoskie divertimento. Szkice komparatystyczne, Kraków 2017.
● O. Płaszczewska, La figura del “profugo polacco” nella finzione italiana. Edmondo De Amicis e Edoardo Albinati in cerca di un mito moderno. „Italica Wratislaviensia”, 11(1)/ 2020, s. 191–213.
● S. Quasimodo, Tutte le poesie, intr. e bibliogr. G. Finzi, Mondadori, Milano 2017.
● S. Quasimodo, Poezje, opr. A. Międzyrzecki, tł. różni, Warszawa 1961.
● N. Raponi, Ispirazione ideale e sensibilità religiosa fra esponenti del liberalismo italiano del XX secolo, “L’Occidentale. Orientamento Quotidiano” 3 novembre 2006, https://www. loccidentale.it/articoli/279/ispirazione-ideale-e-sensibilita-religiosa-fra-esponenti-del-liberalismo-italiano-del [dostęp: 08.09.2021].
● N. Raponi, Ispirazione ideale e sensibilità religiosa fra esponenti del liberalismo italiano del XX secolo, [w:] I liberali italiani. Dall’antifascismo alla Repubblica, vol. 1, a cura di F.Grassi Orsini, Gerardo Nicolosi, Rubbettino, Soveria Manelli 2008.
● G. Russo, Un “santo laico” per il Sud Italia. Una biografia di Umberto Zanotti-Bianco, “Corriere della Sera” 31/01/2011 https://web.archive.org/web/20110202024828/http://www.corriere.it/cultura/11_gennaio_29/elzeviro-russo-santo-laico-sud-italia_8780bcee-2d15-11e0-becd-00144f02aabc.shtml [dostęp: 01.02.19].
● E. Słoński, Ta, co nie zginęła, w: Zbiór poetów polskich. Seria IV, opr. P. Hertz, Warszawa 1965, s. 855-856.
● M. Sokołowski, Adwokat diabła. Attilio Begey, Warszawa 2012.
● J. Torraca, Umberto Zanotti Bianco, „Nuova Antologia”, gennaio – aprile 1953, vol. CDLVII, s. 78–87.
● C. Valluari, Caffi, Andrea, w: Dizionario biografico degli italiani, a cura di R. Romanelli et al., vol. 16, 1973, http://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-caffi_(Dizionario-Biografico) [8/09/2021].
● A. Waśko, Historia według poetów. Myślenie metahistoryczne w literaturze polskiej (1764– 1848), Kraków 2015.
● Zanotti-Bianco, Umberto, [w:] Enciclopedia Treccani online, http://www.treccani.it/enciclopedia/umberto-zanotti-bianco/ [dostęp: 08.09.2021].
● [Zanotti Bianco, Umberto, schede biografiche, il Senato]: http://www.senato.it/leg/01/BGT/Schede/Attsen/00009473.htm [dostęp: 08.09.2021]; http://www.senato.it/leg/02/BGT/Schede/Attsen/00009473.htm [dostęp: 08.09.2021]; http://www.senato.it/leg/03/BGT/Schede/Attsen/00009473.htm [dostęp: 08.09.2021]; http://www.senato.it/leg/04/BGT/Schede/Attsen/00009473.htm [dostęp: 08.09.2021].
● S. Zoppi, Umberto Zanotti-Bianco. Patriota, educatore, meridionalista: il suo progetto e il nostro tempo, Rubettino Editore, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2009.
● M. Żywczyński, Historia powszechna 1789–1870, Warszawa 1999.
● Między literaturą a historią: Giorgio D’Acandia... 757

Date

2022.01.05

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rl.2021.138753
×