Szczegóły

Tytuł artykułu

Aspekty prawne użycia międzynarodowych sil morskich w zwalczaniu piractwa

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2001

Numer

No XV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

21-27

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Data

12.09.2021

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×