Szczegóły

Tytuł artykułu

The Peaceful Resolution oflntemational Disputes Connected with Seafaring

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2000

Numer

No XIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

19-33

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Data

14.09.2021

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×