Details

Title

Illness as a Metaphor for Post-totalitarian Heritage. The Novel The Infection by Stepan Prociuk

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2021

Volume

vol. LXX

Issue

No 4

Affiliation

Zambrzycka, Marta : Warszawa, Uniwersytet Warszawski

Authors

Keywords

post‑totalitarianism ; memory ; trauma ; generations ; disease

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

769-783

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Bibliography


Bakuła B., Współczesne debaty narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, red. H. Gosk i D. Kołodziejczyk, Kraków Wyd. Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych 2014.

Boruszkowska I., Płynna cielesność. Ciało męskiego podmiotu w prozie Jurija Izdryka, [w:] Wielkie tematy w literaturach słowiańskich, „Slavica Wratislaviensia” 2011, CLIII.

Flis L., Obraz postkomunizmu Europy Wschodniej i Bałkanów w pisarstwie Slavenki Drakulić, [w:] Białe maski/szare twarze. Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej, pod red. E. Graczyk, M. Graban-Pomirskiej, M. Horodeckiej, M. Żółkoś, Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych. Kraków: Wydawnictwo Universitas 2015.

Gabinet doktora Libenkrafta, rozmowa Urszuli Pieczek z Iwoną Boruszkowską, [w:] http://popmoderna.pl/gabinet-doktora-libenkrafta/.

Gudzʹ Yu., Ne-My. Knyha vydinʹ i shcheznenʹ, „Kurʺyer Kryvbasu” 1998, № 102, c. 20-56; „Kurʺyer Kryvbasu” 1998, № 103, c. 8-54; „Kurʺyer Kryvbasu” 1999, № 119-121, c. 363-371.

Horniatko-Szumiłowicz A., Antynomia, apoteoza, adaptacja. O wzajemnych relacjach miasto – wieś w literaturze ukraińskiej, „Studia Ucrainica Varsoviensia” 2015, t. 3.

Hundorova T., Heneratsiynyy vyklyk i postkolonializm na skhodi Yevropy. Vstupni zauvazhennya, [v:] Postkolonializm, heneratsiyi, kulʹtura, red. T. Hundorova, A. Matusiak, Kyyiv 2014.

Hundorova T., Pislyachornobylʹsʹka biblioteka. Ukrayinsʹkyy literaturnyy postmodern, Kyyiv 2005.

Hundorova T., Postkolonialʹnyy roman heneratsiyi travmy, [v:] Postkolonializm, heneratsiyi kulʹtura, red. T. Hundorova, A. Matusiak, Kyyiv 2014. Irwaneć O., Choroba Libenkrafta, przeł. N. Bryżko, N. Zapór, Wrocław: Wydawnictwo Biuro Literackie 2013.

Jakubowska-Krawczyk K., Lwów wieku XX-XXI. Dorastanie i konflikt pokoleń w dobie przemian społecznych i rewolucji (na podstawie „Domu z witrażem” Żanny Słoniowskiej), „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” 2018, t. XIII.

Jakubowska-Krawczyk K., Obraz miasta Środkowoeuropejskiego w twórczości Jurija Andruchowycza, [w:] Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája IV. Eötvös Loránd University Bölcsészettudományi Kar Faculty of Humanities Szláv és Balti Filológiai Intézet Institute of Slavonic and Baltic Philology Budapest, Főszerkeszt A. Urkom, Budapeszt 2016.

Kharchuk R., Suchasna ukrayinsʹka proza. Postmodernyy period, Kyyiv 2008.

Matusiak A., Świetlicki M., Kategoria pokolenia we współczesnych badaniach społeczno-kulturowych, [w:] Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, pod red. A. Matusiak, Poznań – Wrocław: Wyd. Bonami 2016.

Matusiak A., Pokolenie jako miejsce pamięci w prozie Serhija Żadana, [w:] Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, pod red. A. Matusiak, Poznań – Wrocław: Wyd. Bonami 2016.

Matusiak A., Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną, Wrocław: Wyd. KEW 2020.

Olechowska P., Stredná a vychodná Európa v súčasnej ukrajinskej próze, [v:] Ukrajinské identity, pod red. L. Matejko, Bratyslava: Univerzita Komenského 2015.

Paprocki M., Choroba jako obcy w metaforze ciała politycznego. Rozwój strategii kooptacji i adaptacji „chorego” elementu społecznego – analiza na podstawie tekstów kultury anglosaskiej XVII i XXI wieku, [w:] https://www.academia.edu/5084154.

Petrashchuk M., Nayvidomishyy roman Stepana Protsyuka perevydano, [v:] https://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/47100/.

Polishchuk Ya., Pamʺyatʹ i postpamʺyatʹ (na materiali romanu Liny Kostenko «Zapysky ukrayinsʹko samashedshoho», [v:] Postkolonializm, heneratsiyi, kulʹtura, red. T. Hundorova, A. Matusiak, Kyyiv 2014.

Protsyuk S., Infektsiya, Lʹviv 2002.

Protsyuk S., Tam, de poplutani kolʹory, „Kurʺyer Kryvbasu” 2000, № 125/12.

Riabczuk M., Ukraina. Syndrom postkolonialny, Wrocław – Wojnowice: Wyd. KEW 2016.

Shevchuk V., Mor, Lʹviv 2004.

Świetlicki M., Problemy ukraińskiego maskulinizmu. Choroba alkoholowa w „Moscoviadzie” Jurija Andruchowycza, [w:] Choroba-ciało-dusza w literaturze i kulturze, pod red. J. Tymienieckiej-Suchanek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2017.

Wierzejska J., Hermeneutyka przestrzeni postsowieckiej. Próba zarysu perevydano, [w:] Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, pod red. H. Gosk, D. Kołodziejczyk, Kraków: Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych, Wyd. Universitas 2014.

Yankova M., Metafora tilesnosti v romanakh „Ne myta Isykhiya” Yu. Hudzya, „Suchasni literaturoznavchi studiyi. Literaturnyy dyskurs: transkulʹturni vymiry” 2015, t. 12.

Date

2021.12.10

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/slo.2021.138866

Editorial Board

Rada Naukowa kwartalnika „Slavia Orientalis”


• Anna Woźniak – przewodnicząca (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Минск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Wadim Krys’ko (Rosja, Институт русского языка им. В.В. Виноградова, Российской Академии Наук, Москва)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)Open Access PolicyWolny dostęp (Open Access)

1. Począwszy od numeru 1/21 „Slavia Orientalis” jest czasopismem wydawanym w wolnym dostępie na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Wszystkie teksty są dostępne nieodpłatnie dla każdego użytkownika.
2. Przed skierowaniem tekstu do druku Redakcja zawiera z autorami umowę o udzielenie nieodpłatnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).


Open Access

1. From issue 1/21 “Slavia Orientalis” is an open access journal with all content available with no charge in full text version. The journal content is available under the license CC BY-NC-ND 4.0.
2. Before publication the Royalty-Free License Agreement under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) is signed by the Author and the Editorial Committee.

Publication Ethics Policy


Publication ethics

The Slavia Orientalis quarterly adheres to the principles presented in the Best Practice Guidelines for Journal Editors developed by the Committee on Publication Ethics (COPE).

The rules of conduct concern in particular:

I. Duties of Authors
1. Authors are obliged to diligently prepare the articles for publication in the Slavia Orientalis, in accordance with the rules in force.
2. By submitting the material for publication in the Slavia Orientalis quarterly, the Author warrants that the article is his/her original work, has not been published or submitted for publication elsewhere, and that it does not infringe third-party intellectual property rights.
3. The Author assumes responsibility for the credibility and proper documentation of the information provided in the article.
4. Authors are obliged to take the comments from the Reviewers into account or to justify their refusal in writing.
5. After the article is accepted for publication, the Author signs a publication agreement with the Editorial Board under the Creative Commons CC BY-NC-ND free access license.

II. Rules of the Editorial Board
1. The Slavia Orientalis quarterly accepts manuscripts that have not been published previously. Any form of plagiarism, self-plagiarism, ghostwriting and guest authorship will be treated as an act of research misconduct. Editorial Board will document all forms of ethical violations and scientific misconduct and shall notify appropriate institutions about them. In the event of a confirmed scientific misconduct, disclosed after the publication of the text, the Editorial Board will provide relevant information.
2. Only high scientific value of the work, its reliability and linguistic correctness will be taken into account when reviewing and qualifying texts for publication. The Editorial Board shall respect the principle of avoiding conflicts of interest.
3. Editorial Board may refuse to publish the manuscript if it does not agree with the Author’s reaction to the reviews.
4. The correspondence between members of the Editorial Board, members of the Scientific Council and Authors or Reviewers shall be treated as confidential.

III. Duties and responsibilities of the Scientific Council
1. Advising the Editorial Board on issues related to the scientific level of the quarterly.
2. Paying attention to observed cases of scientific dishonesty.
3. Proposing new research issues, e.g. Eastern Slavonic languages, to include in the journal’s future publishing projects.
4. Providing opinion on ideas proposed by the Editorial Board for publication in special issues.
5. Concern for the recognition and scientific prestige of the quarterly in the international scientific community.

IV. Duties of Reviewers
1. Manuscripts shall be evaluated solely on their intellectual merit.
2. Reviews should contain an explicit recommendation whether to accept or reject the paper for publication.
3. The Reviewer is obliged to notify the Editorial Board about any case of plagiarism in the reviewed text.

Peer-review Procedure


Procedure for reviewing scientific articles in the quarterly Slavia Orientalis

1. Submitted material is initially evaluated by the Editorial Board in terms of meeting all formal requirements and its compliance with the journal’s scientific and thematic profile.

2. Reviews are prepared on the peer review form.

3. In the process of reviewing the following rules are followed:
a) the principle of two independent reviews;
b) the principle of selecting reviewers on the basis of their expertise;
c) the principle of avoiding the conflict of interest in the selection of reviewers;
d) the principle of double blind peer review;
e) the principle of appointing a third reviewer in the event of contradictory reviews.

4. Manuscripts shall be evaluated solely on their intellectual merit.

Download Peer review form of the article


Reviewers

Recenzenci (2015-2019)

Bartwicka, Halina, dr hab., prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Bacewicz, Florij, prof., Uniwersytet Lwowski

Bednarczyk, Anna, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Łódzki

Betko, Iryna, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bezwiński, Adam, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Cymborska-Leboda, Maria, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Chlebda, Wojciech, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Opolski

Charciarek, Andrzej, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Śląski

Czyżewski, Feliks, prof. zw., dr hab. UMCS w Lublinie

Diec, Joachim, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Jagielloński

Dudek, Andrzej, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Jagielloński

Fałowski, Adam, prof. zw., dr hab. Uniwersytet Jagielloński

Fast, Piotr, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Śląski

Głuszkowski, Michał, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Gołębiowska-Suchorska, Agnieszka, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Grzybowski, Stefan, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Kiklewicz, Aleksander, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Kowalska-Stus, Hanna, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński

Korytkowska, Małgorzata, prof. zw., dr hab., Instytut Slawistyki PAN

Kościołek, Anna, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Kowalczyk, Witold, dr hab., prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej

Ksenicz, Andrzej, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Zielonogórski

Laszczak, Wanda, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Opolski

Łucewicz, Ludmiła, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski

Malej, Izabella, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Wrocławski

Małek, Eliza, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Łódzki

Marszałek, Marek, dr hab. prof. uczelni Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Mędelska, Jolanta, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Mikiciuk, Elżbieta, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Gdański

Mozer, Michael, prof., Instytut Slawistyki, Uniwersytet w Wiedniu

Nikołajew, Siergiej, prof., Instytut Literatury Rosyjskiej (Dom Puszkinowski)

Orłowski, Jan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pluskota, Teresa, dr hab., prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przebinda, Grzegorz, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński

Ranczin, Andriej, prof., Moskiewski Uniwersytet im. M. Łomonosowa

Raźny, Anna, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński

Rieger, Janusz, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski

Stawarz, Barbara, dr hab., prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Suchanek, Lucjan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński

Trojanowska, Beata, dr hab. Prof. uczelni, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Waligórska-Olejniczak, Beata, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Wawrzyńczyk, Jan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski

Wołodźko-Butkiewicz, Alicja, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski

Woźniak, Anna, prof. zw., dr hab., Katolicki Uniwersytet Lubelski


Recenzenci (2012-2014)
Bartwicka, Halina, dr hab., prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Bednarczyk, Anna, dr hab., prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
Cymborska-Leboda, Maria, prof. zw., dr hab. Uniwersyey Marii Curie-Skłodowskiej
Chlebda, Wojciech, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Opolski
Czyżewski, Feliks, prof. dr hab. UMCS w Lublinie
Diec, Joachim, dr hab., prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
Duda, Katarzyna, dr hab., prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
Dudek, Andrzej, dr hab., Uniwersytet Jagielloński
Fałowski, Adam, prof.dr hab. Uniwersyetet Jagielloński
Fast, Piotr, prof. zw., dr hab., Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Kiklewicz, Aleksander, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Korytkowska, Małgorzata, prof. zw., dr hab., Instytut Slawistyki PAN
Kościołek, Anna, dr hab., prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Kowalczyk, Witold, dr hab., prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej
Kozak, Stefan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski
Laszczak, Wanda, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Opolski
Łucewicz, Ludmiła, prof.zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski
Majmieskułow, Anna, dr hab., prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Malej, Izabella, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Wrocławski
Małek, Eliza, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Łódzki
Mędelska, Jolanta, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Mianowska, Joanna, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Mikiciuk, Elżbieta, dr hab., prof. UG, Uniwersytet Gdański
Mozer, Michael, prof., Instytut Slawistyki, Uniwersytet w Wiedniu
Orłowski, Jan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pluskota, Teresa, dr hab., prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Ranczin, Andriej, prof., Moskiewski Uniwersytet im. M. Łomonosowa
Raźny, Anna, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński
Rieger, Janusz, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski
Stawarz, Barbara, dr hab., prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Suchanek, Lucjan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński
Wawrzyńczyk, Jan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski
Wołodźko-Butkiewicz, Alicja, prof.zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski

 

×