Details

Title

Egocentricism of Borrowings in Lesya Ukrainka’s Letters: Verbalization of Polish Linguoculture

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2021

Volume

vol. LXX

Issue

No 4

Affiliation

Космеда, Тетяна : Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса ; Kowalewska, Olena : Poznań, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza

Authors

Keywords

epistolary discourse ; Lesya Ukrainka’s letters ; Polonisms ; types and functions of borrowings

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

873-888

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Bibliography


Bień J.S., Linde-Usiekniewicz J., Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego (pierwodruk 1958-1969), Przedruk elektroniczny 1997.

Bohdan S.K., „Do kohos liuboho, i dorohoho, i slavnoho…” (Semantyko-syntaksychnyi fenomen lystiv Lesi Ukrainky do Olhy Kobylianskoi), «Dyvoslovo» 1994, № 2.

Bohdan S.K., Epistoliarii Lesi Ukrainky v istorii ukrainskoi literaturnoi movy, [v:] Lesia Ukrainka i suchasnist: tezy dop. ta povidomlen mizhnar. nauk.-teoret. konferentsii, 23-25 lystop. 1993 r., Odesa 1993.

Bychko Z., Inshomovna frazemika v epistoliarii Lesi Ukrainky, «Dyvoslovo» 1999, № 2, s. 64 68.

Entsyklopediia zhyttia i tvorchosti Lesi Ukrainky. Lysty Lesi Ukrainky, [v:] http://www.l-ukrainka.name/uk/Corresp.html.

Khmeliuk M., Polska literatura v retseptsii Lesi Ukrainky, [v:] http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/17797/37-Hmeliuk.pdf?sequence=1.

Khobzei N., Simovych O., Yastremska T., Dydyk-Meush H., Leksykon lvivskyi: povazhno i na zhart, Lviv 2009.

Kosmeda T.A., Osipova T.F., Piddubna N.V., Stepan Rudanskyi: fenomen modeliuvannia «zhyvoho» movlennia ukraintsiv, Kharkiv – Poznanʹ 2015.

Kosmeda T., Komunikatyvna kompetentsiia Ivana Franka: mizhkulturni, interpersonalni, rytorychni vymiry, Lviv 2006.

Kosmeda T., Linhvokreatyvnist Lesi Ukrainky v yii ego-tekstakh (na materiali epistoliariiu poetesy (1870-1890) ta yii rozdumiv pro lysty v khudozhnikh tekstakh), „Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo” 2018, zeszyt 66/7, s. 89-107.

Kravtsiv B., Ukrainsko-polski literaturni vzaiemyny y suchasne radianske literaturoznavstvo, [v:] https://shron2.chtyvo.org.ua/Suchasnist/1963_N04_28.pdf?PHPSESSID=q5gs3tp9snqm283g9uecalt847.

Misiats N.K., Polonizmy v poetychnii ta epistoliarnii spadshchyni Lesi Ukrainky, [v:] http://eprints.zu.edu.ua/3706/1/%D0%9D.%D0%9A._%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8F% D1%86%D1%8C.pdf.

Nowy słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002.

Ohiienko I., Ukrainska literaturna mova ХVІ st., Varshava 1930, t. 1, t. 2.

Romanchenko I.S., Mykhailo Drahomanov i Lesia Ukrainka v yikh lystuvanni, «Naukovi zapysky» 1948, t. 2, s. 172-189.

Romaniuk S., „Piesń lasu” yak vizytka Lesi Ukrainky u Polshchi, [v:] http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/40171/25-Romanjuk.pdf?sequence=1.

Romanova N.P., Vyvchennia ukrainska-polskykh movnykh kontaktiv u slovianskii filolohichnii nautsi, «Movoznavstvo» 1972, № 4, s. 41-50.

Sicińska K., Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku, Łódź 2013.

Slovnyk ukrainskoi movy v 11 tomakh za red. I K. Bilodida, Kyiv 1970-1980.

Sobol V., Naukova ta perekladatska retseptsiia Lesi Ukrainky v Polshchi, [v:] http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/40170/24-Sobol.pdf?sequence=1.

Spohady pro Lesiu Ukrainku, Kyiv 1971.

Sviatovets V.F., Epistoliarna spadshchyna Lesi Ukrainky, Kyiv 1981.

Tkach L.O., Vplyv polskoi movy na ukrainsku literaturnu movu Bukovyny kintsia ХХ – pochatku ХХІ st. (zovnishni chynnyky), «Movoznavstvo» 2000, № 6.

Tomchuk L.V., Novi aspekty doslidzhennia epistoliariiu Lesi Ukrainky, «Filolohichni studii» 2005, № 3-4.

Ukrainka Lesia. Zametky o noveishei polskoi lyterature, [v:] Ukrainka Lesia. Zibrannia tvoriv u 12 tomakh: t. 8, Kyiv 1977.

Vintsenz A., Do problemy ukrainsko polskykh movnykh kontaktiv, «Movoznavstvo» 1991, № 5.

Yermolenko S., «…Tvoia poetesa bula Ukrainkoiu!» (chytaiuchy lysty Lesi Ukrainky), [v:] Narysy z ukrainskoi slovesnosti (stylistyka ta kultura movy), Kyiv 1999.

Zharkyi M., Lesia Ukrainka i Polshcha, [v:] https://www.l-ukrainka.name/uk/Studies/Polska.html.

Date

2021.12.10

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/slo.2021.138872

Editorial Board

Rada Naukowa kwartalnika „Slavia Orientalis”


• Anna Woźniak – przewodnicząca (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Минск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Wadim Krys’ko (Rosja, Институт русского языка им. В.В. Виноградова, Российской Академии Наук, Москва)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)Open Access PolicyWolny dostęp (Open Access)

1. Począwszy od numeru 1/21 „Slavia Orientalis” jest czasopismem wydawanym w wolnym dostępie na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Wszystkie teksty są dostępne nieodpłatnie dla każdego użytkownika.
2. Przed skierowaniem tekstu do druku Redakcja zawiera z autorami umowę o udzielenie nieodpłatnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).


Open Access

1. From issue 1/21 “Slavia Orientalis” is an open access journal with all content available with no charge in full text version. The journal content is available under the license CC BY-NC-ND 4.0.
2. Before publication the Royalty-Free License Agreement under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) is signed by the Author and the Editorial Committee.

Publication Ethics Policy


Publication ethics

The Slavia Orientalis quarterly adheres to the principles presented in the Best Practice Guidelines for Journal Editors developed by the Committee on Publication Ethics (COPE).

The rules of conduct concern in particular:

I. Duties of Authors
1. Authors are obliged to diligently prepare the articles for publication in the Slavia Orientalis, in accordance with the rules in force.
2. By submitting the material for publication in the Slavia Orientalis quarterly, the Author warrants that the article is his/her original work, has not been published or submitted for publication elsewhere, and that it does not infringe third-party intellectual property rights.
3. The Author assumes responsibility for the credibility and proper documentation of the information provided in the article.
4. Authors are obliged to take the comments from the Reviewers into account or to justify their refusal in writing.
5. After the article is accepted for publication, the Author signs a publication agreement with the Editorial Board under the Creative Commons CC BY-NC-ND free access license.

II. Rules of the Editorial Board
1. The Slavia Orientalis quarterly accepts manuscripts that have not been published previously. Any form of plagiarism, self-plagiarism, ghostwriting and guest authorship will be treated as an act of research misconduct. Editorial Board will document all forms of ethical violations and scientific misconduct and shall notify appropriate institutions about them. In the event of a confirmed scientific misconduct, disclosed after the publication of the text, the Editorial Board will provide relevant information.
2. Only high scientific value of the work, its reliability and linguistic correctness will be taken into account when reviewing and qualifying texts for publication. The Editorial Board shall respect the principle of avoiding conflicts of interest.
3. Editorial Board may refuse to publish the manuscript if it does not agree with the Author’s reaction to the reviews.
4. The correspondence between members of the Editorial Board, members of the Scientific Council and Authors or Reviewers shall be treated as confidential.

III. Duties and responsibilities of the Scientific Council
1. Advising the Editorial Board on issues related to the scientific level of the quarterly.
2. Paying attention to observed cases of scientific dishonesty.
3. Proposing new research issues, e.g. Eastern Slavonic languages, to include in the journal’s future publishing projects.
4. Providing opinion on ideas proposed by the Editorial Board for publication in special issues.
5. Concern for the recognition and scientific prestige of the quarterly in the international scientific community.

IV. Duties of Reviewers
1. Manuscripts shall be evaluated solely on their intellectual merit.
2. Reviews should contain an explicit recommendation whether to accept or reject the paper for publication.
3. The Reviewer is obliged to notify the Editorial Board about any case of plagiarism in the reviewed text.

Peer-review Procedure


Procedure for reviewing scientific articles in the quarterly Slavia Orientalis

1. Submitted material is initially evaluated by the Editorial Board in terms of meeting all formal requirements and its compliance with the journal’s scientific and thematic profile.

2. Reviews are prepared on the peer review form.

3. In the process of reviewing the following rules are followed:
a) the principle of two independent reviews;
b) the principle of selecting reviewers on the basis of their expertise;
c) the principle of avoiding the conflict of interest in the selection of reviewers;
d) the principle of double blind peer review;
e) the principle of appointing a third reviewer in the event of contradictory reviews.

4. Manuscripts shall be evaluated solely on their intellectual merit.

Download Peer review form of the article


Reviewers

Recenzenci (2015-2019)

Bartwicka, Halina, dr hab., prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Bacewicz, Florij, prof., Uniwersytet Lwowski

Bednarczyk, Anna, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Łódzki

Betko, Iryna, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bezwiński, Adam, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Cymborska-Leboda, Maria, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Chlebda, Wojciech, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Opolski

Charciarek, Andrzej, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Śląski

Czyżewski, Feliks, prof. zw., dr hab. UMCS w Lublinie

Diec, Joachim, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Jagielloński

Dudek, Andrzej, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Jagielloński

Fałowski, Adam, prof. zw., dr hab. Uniwersytet Jagielloński

Fast, Piotr, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Śląski

Głuszkowski, Michał, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Gołębiowska-Suchorska, Agnieszka, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Grzybowski, Stefan, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Kiklewicz, Aleksander, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Kowalska-Stus, Hanna, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński

Korytkowska, Małgorzata, prof. zw., dr hab., Instytut Slawistyki PAN

Kościołek, Anna, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Kowalczyk, Witold, dr hab., prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej

Ksenicz, Andrzej, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Zielonogórski

Laszczak, Wanda, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Opolski

Łucewicz, Ludmiła, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski

Malej, Izabella, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Wrocławski

Małek, Eliza, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Łódzki

Marszałek, Marek, dr hab. prof. uczelni Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Mędelska, Jolanta, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Mikiciuk, Elżbieta, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Gdański

Mozer, Michael, prof., Instytut Slawistyki, Uniwersytet w Wiedniu

Nikołajew, Siergiej, prof., Instytut Literatury Rosyjskiej (Dom Puszkinowski)

Orłowski, Jan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pluskota, Teresa, dr hab., prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przebinda, Grzegorz, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński

Ranczin, Andriej, prof., Moskiewski Uniwersytet im. M. Łomonosowa

Raźny, Anna, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński

Rieger, Janusz, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski

Stawarz, Barbara, dr hab., prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Suchanek, Lucjan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński

Trojanowska, Beata, dr hab. Prof. uczelni, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Waligórska-Olejniczak, Beata, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Wawrzyńczyk, Jan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski

Wołodźko-Butkiewicz, Alicja, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski

Woźniak, Anna, prof. zw., dr hab., Katolicki Uniwersytet Lubelski


Recenzenci (2012-2014)
Bartwicka, Halina, dr hab., prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Bednarczyk, Anna, dr hab., prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
Cymborska-Leboda, Maria, prof. zw., dr hab. Uniwersyey Marii Curie-Skłodowskiej
Chlebda, Wojciech, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Opolski
Czyżewski, Feliks, prof. dr hab. UMCS w Lublinie
Diec, Joachim, dr hab., prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
Duda, Katarzyna, dr hab., prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
Dudek, Andrzej, dr hab., Uniwersytet Jagielloński
Fałowski, Adam, prof.dr hab. Uniwersyetet Jagielloński
Fast, Piotr, prof. zw., dr hab., Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Kiklewicz, Aleksander, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Korytkowska, Małgorzata, prof. zw., dr hab., Instytut Slawistyki PAN
Kościołek, Anna, dr hab., prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Kowalczyk, Witold, dr hab., prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej
Kozak, Stefan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski
Laszczak, Wanda, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Opolski
Łucewicz, Ludmiła, prof.zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski
Majmieskułow, Anna, dr hab., prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Malej, Izabella, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Wrocławski
Małek, Eliza, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Łódzki
Mędelska, Jolanta, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Mianowska, Joanna, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Mikiciuk, Elżbieta, dr hab., prof. UG, Uniwersytet Gdański
Mozer, Michael, prof., Instytut Slawistyki, Uniwersytet w Wiedniu
Orłowski, Jan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pluskota, Teresa, dr hab., prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Ranczin, Andriej, prof., Moskiewski Uniwersytet im. M. Łomonosowa
Raźny, Anna, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński
Rieger, Janusz, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski
Stawarz, Barbara, dr hab., prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Suchanek, Lucjan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński
Wawrzyńczyk, Jan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski
Wołodźko-Butkiewicz, Alicja, prof.zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski

 

×