Details

Title

Can we be happy in a poorly‑ordered society, or what is the value of self‑respect according to John Rawls?

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2021

Issue

No 4

Affiliation

Grabowska, Barbara : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Filozofii, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87‑100 Toruń

Authors

Keywords

happiness ; justice ; J. Rawls ; self‑respect ; sense of self‑worth

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

107-120

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Bibliography

Alexy R. (1987), John Rawls’ Theorie der Grundfreiheiten, w: W. Hinsch (red.), Zur Idee des politischen Liberalismus. John Rawls in der Diskussion, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Chmielewski A. (2001), Społeczeństwo otwarte czy wspólnota?, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.
Fukuyama F. (2004), Koniec człowieka, przeł. B. Pietrzyk, Kraków: Znak.
Gawkowska A. (2004), Biorąc wspólnotę poważnie. Komunitariańskie krytyki liberalizmu, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Kukathas Ch., Pettit Ph. (1998), Rawls: „A Theory of Justice” and its Critics, Cambridge: Polity Press.
Leschke M. (1995), Die Beiträge von John Rawls und James Buchanan zum Aufbau einer demokratischen Grundordnung, w: I. Pies, M. Leschke (red.), John Rawls’ politischer Liberalismus, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
Prostak R. (2004), Rzecz o sprawiedliwości. Komunitarystyczna krytyka współczesnego liberalizmu amerykańskiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskie-go.
Rau Z. (2008), Zapomniana wolność. W poszukiwaniu historycznych podstaw liberalizmu, Warszawa: Scholar.
Rawls J. (1994), Teoria sprawiedliwości, przeł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Rawls J. (1998), Liberalizm polityczny, przeł. A. Romaniuk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zink J.R. (2011), Reconsidering the Role of Self‑Respect in Rawls’s „A Theory of Justice”, „The Journal of Politics” 73 (2), s. 331–344.

Date

2021.12.16

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/pfns.2021.138977
×