Szczegóły

Tytuł artykułu

O przyznawaniu zasługi

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2021

Numer

No 4

Afiliacje

Grobler, Adam : prof. em., Uniwersytet Opolski, Katedra Filozofii, ul. Katowicka 48, 45‑052 Opole

Autorzy

Słowa kluczowe

dezertyzm ; jaźń/osoba ; J. Rawls ; sprawiedliwość dystrybutywna i retrybutywna ; zasada usprawiedliwionego zróżnicowania ; zasługa

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

195-206

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Bibliografia

Bergson H. (2007), Dwa źródła moralności i religii [1932], przeł. P. Kostyło, K. Skorulski, Kraków: Homini.
Duhigg Ch. (2013), Siła nawyku [2012], przeł. M. Guzowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kieślowski K. (1981), Przypadek (film), Studio Filmowe Tor.
Kripke S. (1988), Nazywanie a konieczność [1980], przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
Mazzucato M. (2016), Przedsiębiorcze państwo [2013], przeł. J. Bednarek, Poznań: Heterodox.
Mounier E. (1960), Co to jest personalizm? [1947], Kraków: Znak.
Nozick R. (1999), Anarchia, państwo i utopia [1974], przeł. M. Szczubiałka, P. Maciejko, Warszawa: Fundacja Aletheia.
Paleczny P. (2020), Problem tożsamości jaźni w perspektywie tezy o względności pojęciowej, rozprawa doktorska, Uniwersytet Opolski.
Rawls J. (1994), Teoria sprawiedliwości [1971], przeł. A. Romaniuk, J. Pasek, M. Panufnik, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Sandel M. (2009), Liberalizm a granice sprawiedliwości [1982], przeł. A. Grobler, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Scheffler S. (2000), Justice and Desert in Liberal Theory, „California Law Review” 88, s. 965–990; przedruk w: tenże, Boundaries and Allegiances, Oxford: Oxford University Press [2001].
Wiseman R. (2014), Kod szczęścia [2003], przeł. A. Kowalczyk, Warszawa: W.A.B.

Data

2021.12.16

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/pfns.2021.138981 ; ISSN 1230-1493
×