Szczegóły

Tytuł artykułu

Czy Rawlsowska koncepcja justice as fairness jest deontologiczna?

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2021

Numer

No 4

Afiliacje

Kędziora, Krzysztof : Uniwersytet Łódzki, Instytut Filozofii, ul. Lindleya 3/5, 90‑131 Łódź

Autorzy

Słowa kluczowe

deontologia ; etyka teologiczna ; J. Rawls ; teleologia ; utylitaryzm

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

207-221

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Bibliografia

Adams R.M. (2009), The Theological Ethics of the Young Rawls and Its Background, w: J. Rawls, A Brief Inquiry into the Meaning of Sin and Faith: An Interpretation based on the Concept of Community with On My Religion, red. T. Nagel, Cambridge, MA: Harvard University Press, s. 24–101.
Bentham J. (1983), Deontology, w: tenże, „Deontology” together with „A Table of Springs of Action” and „The Article on Utilitarianism”, red. A. Goldworth, Oxford: Clarendon Press, s. 117–281.
Broad C.D. (1930), Five Types of Ethical Theory, London: Routledge.
Cohen J., Nagel T. (2009), Introduction, w: J. Rawls, A Brief Inquiry into the Meaning of Sin and Faith: An Interpretation based on the Concept of Community with On My Religion, red. T. Nagel, Cambridge: Harvard University Press, s. 1–23.
Davis N.A. (2002), Deontologia współczesna, przeł. P. Łuków, w: P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa: Książka i Wiedza, s. 247–260.
Frankena W.K. (1973), Ethics, wyd. 2, New Jersey, Englewood Cliffs: Prentice‑Hall. Freeman S. (1994), Utilitarianism, Deontology, and the Priority of Right, „Philosophy & Public Affairs” 23 (4), s. 313–349.
Goldworth A. (1983), Editorial Introduction, w: J. Bentham, „Deontology” together with „A Table of Springs of Action” and „The Article on Utilitarianism”, red. A. Goldworth, Oxford: Clarendon Press, s. xi–xxxvi.
Kymlicka W. (1988), Rawls on Teleology and Deontology, „Philosophy & Public Affairs” 17 (3), s. 173–190.
Louden R.B. (1996), Toward a Genealogy of „Deontology”, „Journal of the History of Philosophy” 34 (4), s. 571–592.
Rawls J. (1998), Liberalizm polityczny, przeł. A. Romaniuk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Rawls J. (2000), Lectures on the History of Moral Philosophy, red. B. Herman, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rawls J. (2009a), A Brief Inquiry into the Meaning of Sin and Faith: An Interpretation based on the Concept of Community with On My Religion, red. T. Nagel, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rawls J. (2009b), Teoria sprawiedliwości. Wydanie nowe, przeł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, przekład przejrzał i uzupełnił S. Szymański, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Reidy D.A. (2015), Deontological vs. Teleological Theories, w: J. Mandle, D.A. Reidy (red.), The Cambridge Rawls Lexicon, Cambridge: Cambridge University Press, s. 198–201.
Sandel M.J. (1982), Liberalism and Limits of Justice, Cambridge: Cambridge University Press.
Schneewind J.B. (2002), Jeremy Bentham. Introduction, w: tenże (red.), Moral Philosophy from Montaigne to Kant, Cambridge: Cambridge University Press, s. 460–462.
Sidgwick H. (1907), The Methods of Ethics, wyd. 7, London: Macmillan and Company.
Timmermann J. (2014), Kantian ethics and utilitarianism, w: B. Eggleston, D. Miller (red.), The Cambridge Companion to Utilitarianism, Cambridge: Cambridge University Press, s. 239–257.
Timmermann J. (2015), What’s Wrong with „Deontology”, „Proceedings of the Aristotelian Society” 115 (1), s. 75–92.
Weithman P. (2016), Rawls, Political Liberalism and Reasonable Faith, New York: Cambridge University Press.

Data

2021.12.16

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/pfns.2021.138982 ; ISSN 1230-1493
×