Details

Title

John Rawls – author of social ontology?

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2021

Issue

No 4

Affiliation

Nowak, Marek : Uniwersytet Łódzki, Instytut Filozofii, ul. Lindleya 3/5, 90‑131 Łódź

Authors

Keywords

brute fact ; collective intentionality ; constitutive rule ; institutional fact ; rules of a practice ; social fact ; summary rules

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

315-333

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Bibliography

Ajdukiewicz K. (1958a), Trzy pojęcia definicji, „Studia Filozoficzne” 5 (8), s. 3–16; również w: tenże, Język i poznanie, t. II, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965, s. 296–307.
Ajdukiewicz K. (1958b), Le problème du fondement des propositions analytiques, „Studia Logica” 8, s. 259–272; wyd. pol.: Zagadnienie uzasadniania zdań analitycznych, przeł. H. Mortimer, w: K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, t. II, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965, s. 308–321.
Ajdukiewicz K. (1965), Język i poznanie, t. II, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Anscombe G.E.M. (1958), On Brute Facts, „Analysis” 18, s. 69–72.
Friedman R.L. (2021), Peter Auriol, w: E.N. Zalta (red.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Summer 2021 Edition, https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/auriol/
Grice H.P. (1975), Logic and Conversation, w: P. Cole, J.L. Morgan (red.), Syntax and Semantics, t. 3: Speech Acts, New York: Academic Press, s. 41–58; wyd. pol.: Logika a konwersacja, przeł. J. Wajszczuk, „Przegląd Humanistyczny” 21 (1977), nr 6 (141), s. 85–99; oraz Logika a konwersacja, przeł. B. Stanosz, w: B. Stanosz (red.), Język w świetle nauki, Warszawa: Czytelnik, 1980.
Lakoff G., Johnson M. (1980), Metaphors We Live By, Chicago – London: The University of Chicago Press; wyd. pol.: Metafory w naszym życiu, przeł. T.P. Krzeszowski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
Levinson S.C. (2000), Presumptive Meanings: The Theory of Generalized Conversational Implicature, Cambridge, MA – London: The MIT Press.
Rawls J. (1955), Two Concepts of Rules, „The Philosophical Review” 64, s. 3–32.
Searle J.R. (1964), How to Derive „Ought” From „Is”, „The Philosophical Review” 73, s. 43–58.
Searle J.R. (1965), What Is a Speech Act?, w: M. Black (red.), Philosophy in America, Ithaca: Cornell University Press, London: Allen & Unwin, s. 221–239; częściowe wyd. pol.: Czym jest akt mowy?, przeł. H. Buczyńska‑Garewicz, „Pamiętnik Literacki” 1980, nr 2, s. 241–248.
Searle J.R. (1969), Speech Acts, Cambridge: Cambridge University Press; wyd. pol.: Czynności mowy, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1987.
Searle J.R. (1991), Intentionalistic Explanations in the Social Sciences, „Philosophy of Social Sciences” 21, s. 332–344.
Searle J.R. (1995), The Construction of Social Reality, New York: Free Press.
Sperber D., Wilson D. (1986), Relevance: Communication and Cognition, Oxford: Blackwell Publishers; wyd. pol.: Relewancja. Komunikacja i poznanie, red. M. Jodłowiec, A. Piskorska, Kraków: Tertium, 2011.
Znamierowski Cz. (1921), O przedmiocie i fakcie społecznym, „Przegląd Filozoficzny” 24, s. 1–33.

Date

2021.12.16

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/pfns.2021.138990
×