Details

Title

Impact of point source pollutants on the distribution of selected water parameters in the Vistula River in Puławy, Poland

Journal title

Journal of Water and Land Development

Yearbook

2021

Issue

No 51

Affiliation

Jakubiak, Mateusz : AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering, Department of Environmental Management and Protection, al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland ; Bojarski, Bartosz : Polish Academy of Sciences, Institute of Ichthyobiology and Aquaculture in Gołysz, Poland

Authors

Keywords

point source pollutants ; “Rozlewisko” reservoir ; urban pollutants ; wastewater discharge ; water quality ; water monitoring ; watercourses

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Coverage

50-55

Publisher

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Bibliography

BOGDAŁ A., KOWALIK T., WITOSZEK K. 2015. Effect of the Goczałkowice Reservoir on the changes of water quality in the Vistula River. Ecological Engineering. Vol. 45 p. 124–134. DOI 10.12912/23920629/60605.

BRYSIEWICZ A., BONISŁAWSKA M., CZERNIEJEWSKI P., KIERASIŃSKI B. 2019. Quality analysis of waters from selected small watercourses within the river basins of Odra River and Wisła River. Rocznik Ochrona Środowiska. Vol. 21 (2). p. 1202–1216.

GACKA-GRZESIKIEWICZ E. (ed.) 1995. Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan – funkcjonowanie – zagrożenia [Ecological corridor of the Vistula valley. Condition – Operation – Threats]. Warszawa. Fundacja IUCN Poland. ISBN 2-8317-0240-2 pp. 196.

GDOŚ 2002. Natura 2000 – Standardowy formularz danych Dolina Środkowej Wisły [Natura 2000: Standard data form: Valley of Middle Vistula]. PLB140004 pp. 17.

GOPCHAK I., KALKO A., BASIUK T., PINCHUK O., GERASIMOV I., YAROMEN-KO O., SHKIRYNETS V. 2020. Assessment of surface water pollution in Western Bug River within the cross-border section of Ukraine. Journal of Water and Land Development. No. 46 p. 97–103. DOI 10.24425/jwld.2020.134201.

Grupa Azoty 2019. Non-financial statement of the Grupa Azoty Group for the 12 months ended December 31th 2018. Tarnów. Grupa Azoty S.A. pp. 46.

GUS 2020. Bank Danych Lokalnych. Oczyszczalnie ścieków komunalnych [Local Data Bank. Municipal waste water treatment plants]. [Access 15.10.2020]. Available at: bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/podgrupy/222?back=True

JAKUBIAK M., CHMIELOWSKI K. 2020. Identification of urban water bodies ecosystem services. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus. Vol. 19(3) p. 73–82.

JAKUBIAK M., PANEK E. 2016. Small water bodies in the valley of the river Rudawa in Krakow – the environmental value. Geomatics and Environmental Engineering. Vol. 10 (1) p. 45–57. DOI 10.7494/geom.2016.10.1.45.

JAKUBIAK M., PANEK E. 2017. Małe zbiorniki wodne w zachodniej części Krakowa [Small water bodies in the western part of Krakow]. Kraków. Wydawnictwa AGH. ISBN 978-83-7464-888-2 pp. 192.

LEWANDOWSKA-ROBAK M., GÓRSKI Ł., KOWALKOWSKI T., DĄBKOWSKA- NASKRĘT H., MIESIKOWSKA I. 2011. The influence of treated sewage discharged from wastewater treatment plant in Tuchola on water quality of Kicz stream. Inżynieria i Ochrona Środowiska. Vol. 14 (3) p. 209–221.

LIGĘZA S., SMAL H. 2003. Skład granulometryczny osadów dennych zbiornika wód zrzutowych Zakładów Azotowych Puławy [Textural differentiation of bottom sediments in the reservoir of Puławy Nitrogen Fertilizer Factory (SE Poland)]. Acta Agrophysica. Vol. 1 (2) p. 271–277.

MAZUR R., KAŁUŻA T., CHMIST J., WALCZAK N., LAKS I., STRZELIŃSKI P. 2016. Influence of deposition of fine plant debris in river floodplain shrubs on flood flow conditions – The Warta River case study. Physics and Chemistry of the Earth. Parts A/B/C. Vol. 94 p. 106–113. DOI 10.1016/j.pce.2015.12.002.

MAZUR R., SITAREK M. 2020. Microbiological bioremediation of the Kamienna Góra dam reservoir. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus. Vol. 19(1) p. 47–59. DOI 10.15576/ASP.FC/2020.19.1.47.

MICHAŁKIEWICZ M., MĄDRECKA B., DYSARZ T., JONIAK T., SZELĄG- WASIELEWSKA E. 2011. Wpływ miasta Poznania na jakość wód rzeki Warty [The influence of the city of Poznań on water quality of the Warta River]. Nauka Przyroda Technologie. Vol. 5 (5), #89 p. 1–13.

MPWiK 2017. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodo-ciągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. in Puławy na lata 2017–2021 [Plan for the development and modernization of water supply and sewage devices of the Municipal Water and Sewage Company “Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. in Puławy for 2017–2021]. Puławy. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. pp. 17.

PN-EN ISO 9963-1:2001 Jakość wody – Oznaczanie zasadowości – Część 1: Oznaczanie zasadowości ogólnej i zasadowości wobec fenoloftaleiny [Water quality – Determination of alkalinity – Part 1: Determination of total and composite alkalinity].

PN-ISO 6059:1999 Jakość wody – Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu – Metoda miareczkowa z EDTA [Water quality – Determination of the sum of calcium and magnesium – EDTA titrimetric method].

POLICHT-LATAWIEC A. 2014. The effect of saline mine waters discharge from hard coal mine on the ecological state of the Vistula River. Acta Horticulturae et Regiotecturae. Vol. 2 p. 43–47. DOI 10.1515/ahr-2014-0011.

POLICHT-LATAWIEC A., KANOWNIK W., ŁUKASIK D. 2013. Effect of point source pollution on the San River water quality. Infrastructure and Ecology of Rural Areas. Vol. 1 (4) p. 253–269.

POLICHT-LATAWIEC A., KAPICA A. 2013. Wpływ kopalni węgla kamiennego a jakość wody rzeki Wisły [Influence of hard coal mine on water quality in the Vistula River]. Annual Set the Environment Protection. Vol. 15 p. 2640–2651.

PYTKA A., JÓŹWIAKOWSKI K., MARZEC M., GIZIŃSKA M., SOSNOWSKA B. 2013. Impact assessment of anthropogenic pollution on water quality of Bochotniczanka River. Infrastructure and Ecology of Rural Areas. Vol. 3(2) p. 15–29.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych [Regulation of the Minister of Maritime Economy and Inland Navigation of 11 October 2019 on the classification of ecological status, ecological potential, chemical status and the method of classifying the status of surface water bodies as well as environmental quality standards for priority substances]. Dz.U. 2019 poz. 2148.

SIUDAK R., LEWANDOWSKA K. 2016. Program ochrony środowiska dla gminy Miasto Puławy na lata 2016–2020. Załącznik do Uchwały Nr XXXV/328/17 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2017 r. [Environmental protection program for the municipality of the city of Puławy for the years 2016–2020. Annex to Resolution of the City Council of the City of Puławy of February 23, 2017 No. XXXV/328/17]. Suchy Las. Ekostandard Pracowania Analiz Środowiskowych pp. 69.

STEELE M.K., HEFFERNAN J.B. 2014. Morphological characteristics of urban water bodies: mechanisms of change and implications for ecosystem function. Ecological Applications. Vol. 24(5) p. 1070– 1084.

XIAO C., CHEN J., YUAN X., CHEN R., SONG X. 2020. Model test of the effect of river sinuosity on nitrogen purification efficiency. Water. Vol. 12(6), 1677. DOI 10.3390/w12061677

ZEMEŁKA G. 2019. Contamination and environmental risk assessment of heavy metals in sediments of Dobczyce reservoir and its tributaries – a literature review. Geomatics and Environmental Engineering. Vol. 13(1) p. 63–75. DOI 10.7494/geom.2019.13.1.63.

Date

2022.01.10

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/jwld.2021.139014

Abstracting & Indexing

Abstracting & Indexing

Journal of Water and Land Development is covered by the following services:

AGRICOLA (National Agricultural Library)

AGRIS

AGRO

Arianta

Baidu Scholar

Cabell's Whitelist

CABI (over 50 subsections)

Chemical Abstracts Service (CAS) - CAplus

Chemical Abstracts Service (CAS) - SciFinder

CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)

CNPIEC - cnpLINKer

Current Geographical Publications Dimensions

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

EBSCO (relevant databases)

EBSCO Discovery Service

Engineering Village

Genamics JournalSeek

GeoArchive

GeoRef

Google Scholar

Index Copernicus

Japan Science and Technology Agency (JST)

J-Gate

JournalGuide

JournalTOCs

KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)

Microsoft Academic

MyScienceWork

Naver Academic

Naviga (Softweco)

POL-index

Polish Scientific Journals Contents

Primo Central (ExLibris)

ProQuest (relevant databases)

Publons QOAM (Quality Open Access Market)

ReadCube

Reaxys

SCImago (SJR)

SCOPUS

Semantic Scholar

Sherpa/RoMEO

SIGZ

Summon (ProQuest)

TDNet

Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

WanFang Data

WorldCat (OCLC)

×