Szczegóły

Tytuł artykułu

Własności i analiza dokładności wyników estymacji metodą DiSTFA w monitoringu przemieszczeń i odkształceń

Tytuł czasopisma

Geodesy and Cartography

Rocznik

2009

Wolumin

vol.58

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

displacements ; strains ; free adjustment ; transformation ; unstable reference system ; covariance matrices

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

105-118

Wydawca

Commitee on Geodesy PAS

Data

23.10.2021

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 2080-6736
×