Szczegóły

Tytuł artykułu

Oszacowanie skorelowania obserwacji po wyrównaniu na podstawie ich koegzystencji topologicznej w sieci

Rocznik

2008

Wolumin

vol. 57

Numer

No. 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Adjusted observations ; covariance matrix ; observation coexistence level

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

45-60

Wydawca

Commitee on Geodesy PAS

Data

24.10.2021

Typ

Article
×