Szczegóły

Tytuł artykułu

Analiza globalnych modeli geopotencjału w aspekcie ich przydatności do wyznaczania quasigeoidy w Polsce

Tytuł czasopisma

Geodesy and Cartography

Rocznik

2005

Wolumin

vol. 54

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

quasigeoid ; geopotential model ; height anomaly ; Stokes' integral

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

17-36

Wydawca

Commitee on Geodesy PAS

Data

31.10.2021

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 2080-6736
×