Szczegóły

Tytuł artykułu

Wybrane zagadnienia z bieżącej działalności Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO)

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2021

Numer

No XLI

Afiliacje

Lubowska, Aleksandra : Zastępca Kierownika Ośrodka ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków S.A., Gdańsk ; Lubowska, Aleksandra : Przewodnicząca Krajowej Sekcji Bezpieczeństwa na Morzu w Ośrodku ds. IMO, Gdańsk ; Sypion-Babś, Karolina : specjalista Ośrodka ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków S.A., Gdańsk ; Sypion-Babś, Karolina : Przewodnicząca Krajowej Sekcji Prawnej w Ośrodku ds. IMO, Gdańsk

Autorzy

Słowa kluczowe

sytuacja marynarzy ; pandemia COVID-19 ; bezpieczeństwo morskie ; ochrona środowiska morskiego ; struktura IMO

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

117-136

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Bibliografia

Lost-Siemińska D., Obowiązek stosowania najlepszej dostępnej technologii w ochronie środowiska morskiego, Prawo Morskie 2021, t. XL
Konwencja o pracy na morzu, Dz.U. z 2013 r. poz. 845 oraz z 2019 r. poz. 962
Konwencja o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, Dz.U. z 1969 r. poz. 236, ze zm.
Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, Dz.U. z 2016 r. poz. 869
Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, Dz.U. z 2001 r. poz. 1527
Międzynarodowa konwencja o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, Dz.U. z 1986 r. poz. 175, zmieniona Protokołem z 1996 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 146
Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, Dz.U. z 2016 r. poz. 761
Pyć D., Ship Energy Efficiency Measures and Climate Protection, International Community Law Review, 2021, 23(2-3)
Pyć D., Międzynarodowa Organizacja Morska [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć, (red.) D. Pyć, I. Zużewicz-Wiewiórowska, C.H.Beck Warszawa 2020

Data

2021.11.17

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/pm.2021.139481 ; ISSN 0860-7338
×