Szczegóły

Tytuł artykułu

Nawigacja morska jako proces działalności ludzkiej, rodzaj wyksztalcenia oraz dyscyplina naukowa

Tytuł czasopisma

Geodesy and Cartography

Rocznik

2003

Wolumin

vol. 52

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

215-222

Wydawca

Commitee on Geodesy PAS

Data

14.11.2021

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 2080-6736
×