Details

Title

The théorie du sens: studying the depth of processing of interpreting professionals in relation to source-text type

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2021

Issue

No 4

Affiliation

Cardoen, Hanne : University of Mons

Authors

Keywords

deverbalization ; depth of processing ; consecutive interpreting ; note-taking ; accuracy

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

515-529

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN i Uniwersytet Warszawski

Bibliography

ALBL-MIKASA M. (2008): (Non-)Sense in note-taking for consecutive interpreting, “Interpreting”, 10/2: 197–231.
ALEXIEVA B. (1994): On teaching note-taking in consecutive interpreting, in DOLLERUP C., LINDEGAARD A. (eds.), Teaching translation and interpretation 2. Insights, aims and visions, John Benjamins, Amsterdam and Philadelphia: 199–206.
ALLIONI S. (1989): Towards a grammar of consecutive interpretation, in: GRAN L., DODDS J. (eds.), The theoretical and practical aspects of teaching conference interpretation, Campanotto, Udine: 191–197.
BÜHLER H. (1986): Linguistic (semantic) and extra-linguistic (pragmatic) criteria for the evaluation of conference interpretation and interpreters, “Multilingua”, 5/4: 231–235.
CARDOEN H. (2013): The effect of note-taking on target-text fluency, in GONZÁLEZ G., KHALED Y., VOINOVA T. (eds.), Emerging Research in Translation Studies: Selected Papers of the CETRA Research Summer School 2012, CETRA, Leuven. < https://www.arts.kuleuven.be/cetra/papers/files/cardoen> [last access: 10.10.21].
CHMIEL A. (2007): Focusing on sense or developing interlingual lexical links? Verbal fluency development in interpreting trainees, in SCHMITT P., JÜNGST H. (eds.), Translationsqualität, Peter Lang, Frankfurt am Main: 66–78.
DAM H. (1998): Lexical similarity vs lexical dissimilarity in consecutive interpreting: A product- orientated study of form-based vs meaning-based interpreting, in PÖCHHACKER F., SHLESINGER M. (eds.), The interpreting studies reader, Routledge, London/New York: 266–277.
ID. (2001): On the option between form-based and meaning-based interpreting: The effect of source text difficulty on lexical target text form in simultaneous interpreting, “The Interpreters’ Newsletter”, 11: 27–55.
DEJEAN LE FÉAL K. (1998): Non nova, sed nove, “The Interpreters’ Newsletter”, 8: 41–51.
DIRIKER E. (2008): Exploring conference interpreting as a social practice: An area for intra- disciplinary cooperation, in PYM A., SHLESINGER M., SIMEONI D. (eds.), Beyond descriptive translation studies. Investigations in homage to Gideon Toury, John Benjamins, Amsterdam/ Philadelphia: 209–220.
DONATO V. (2003): Strategies adopted by student interpreters in SI: A comparison between the English-Italian and the German-Italian language-pairs, “The Interpreters’ Newsletter”, 12: 101–132.
FUSCO M. (1990): Quality in conference interpreting between cognate languages: A preliminary approach to the Spanish-Italian case, “The Interpreters’ Newsletter”, 3: 93–7.
GILE D. (2003): Justifying the deverbalization approach in the interpreting and translation classroom, “Forum”, 1/2: 47–63.
ILG G., LAMBERT S. (1996): Teaching Consecutive Interpreting, “Interpreting”, 1/1: 69–99.
KOHN K., ALBL-MIKASA, M. (2002): Note-taking in consecutive interpreting. On the reconstruction of an individualised language, “Linguistica Antverpiensa”, 1: 259–272.
LAMBERGER-FELBER H. (2001): Text-oriented research into interpreting. Examples from a case- study, “Hermes”, 26: 39–64.
LEDERER M. (2010): Interpretive Approach, in GAMBIER Y., VAN DOORSLAER L. (eds.), Handbook of translation studies, Vol. 1, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam: 173–179.
LEE J. (2008): Rating scales for interpreting performance assessment, “The Interpreter and Translator Trainer”, 2/2: 165–184.
LIM H-O. (2006): A Post-mortem of note-taking, “Forum”, 4/2: 89–106.
LIU M., CHIU Y. (2009): Assessing source material difficulty for consecutive interpreting. Quantifiable measures and holistic judgment, “Interpreting”, 11/2: 244–266.
MAHMOODZADEH K. (1992): Consecutive interpreting: Its principles and techniques, in DOLLERUP C., LODDEGAARD A. (eds.), Teaching translation and interpreting. Training, talent and experience, John Benjamins, Amsterdam & Philadelphia: 231–236.
MASSARO D., SCHLESINGER M. (1997): Information processing and a computational approach to the study of simultaneous interpretation, “Interpreting”, 2/1-2: 13–53.
PANETH E. (1984): Training in note-taking (for interpreting), in WILSS W., THOME G. (eds.), Die Theorie des Übersetzens und ihr Aufschlußwert für die Übersetzungs- und Dolmetschdidaktik, Gunter Narr, Tübingen: 326–332.
PRADAS MACÍAS E. (2007): La incidencia del parámetro fluidez, in COLLADOS AÍS A., EAD., STÉVAUX E., GARCÍA BECERRA O. (eds.), La evaluación de la calidad en interpretación simultánea: Parámetros de incidencia, Comares, Granada: 53–70.
SELESKOVITCH D. (1975) : Langage, langues et mémoires. Etude de la prise de notes en interprétation Consécutive, Minard, Paris.
SETTON R. (2002): Seleskovitch: A radical pragmatist before her time, “The Translator”, 8/1: 117– 124.
TAYLOR C. (1997): Degree in conference interpreting/translation, “The Translator”, 3/2: 247–260.
WALKER I., HULME C. (1999): Concrete words are easier to recall than abstract words: Evidence for a semantic contribution to short-term serial recall, “Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition”, 25/5: 1256–1271.

Date

2022.01.25

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/kn.2021.139557

Aims and scope

Kwartalnik Neofilologiczny” – jest recenzowanym czasopismem naukowym, publikowanym od 1954 roku. Jest najstarszym czasopismem reprezentującym w międzynarodowym środowisku naukowym polską neofilologię, ze szczególnym uwzględnieniem filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej oraz słowiańskiej. Od 1975 roku nieprzerwanie, Redaktorem Naczelnym czasopisma jest Prof. dr hab. dr h.c. mult. Franciszek Grucza.


Kwartalnik Neofilologiczny” wydawany jest w formie papierowej, a od 2011 roku dostępny jest również w formie elektronicznej. Od 2024 roku, w związku z decyzją Polskiej Akademii Nauk, czasopismo wydawane jest tylko w formie elektronicznej. Wszystkie archiwalne numery od roku 2011 dostępne są na stronie Czasopisma PAN.


W „Kwartalniku Neofilologicznym” publikowane są artykuły napisane w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, rosyjskim, serbsko-chorwackim, ukraińskim i polskim – prace wyłącznie oryginalne, prezentujące najnowsze osiągnięcia naukowe ich autorów. Poza artykułami zamieszczane są również recenzje książek oraz innych publikacji naukowych.
Czasopismo zamieszcza także teksty okazjonalne, poświęcone upamiętnieniu zasłużonych naukowców polskich i zagranicznych lub znaczących dokonań w dziedzinach szeroko pojętej lingwistyki i neofilologii.

Zadaniem „Kwartalnika Neofilologicznego” jest upowszechnianie tych osiągnięć i promowanie ich autorów w kraju, a przede wszystkim w międzynarodowym środowisku naukowym.


Czasopismo charakteryzuje różnorodność podejmowanych tematów z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz zagadnień językoznawczych, glottodydaktycznych oraz translatorycznych. Poprzez tak szeroki wachlarz dyscyplin naukowych „Kwartalnik Neofilologiczny” adresowany jest do językoznawców i filologów z kręgu akademickiego z całego świata, a także do studentów i doktorantów kierunków humanistycznych.

Editorial Board

Rada Naukowa – Advisory Board

prof. dr hab. dr h.c. mult. Franciszek Grucza – członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet Warszawski/emeritus przewodniczący/chairman

Alessandro Amenta, Università di Roma „Tor Vergata”

Laura Auteri, Università degli Studi di Palermo

Giulia Baselica, Università degli Studi di Torino

Zofia Berdychowska, Uniwersytet Jagielloński

Bartłomiej Błaszkiewicz, Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Bogacki, Uniwersytet Warszawski

Silvia Bonacchi, Uniwersytet Warszawski

Piotr Cap, Uniwersytet Łódzki

Piotr P. Chruszczewski, Uniwersytet Wrocławski

Henryk Chudak, Uniwersytet Warszawski

Tomasz Czarnecki, Uniwersytet Warszawski/emeritus

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Norbert Fries, Humboldt-Universität zu Berlin/emeritus

Janusz Golec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sambor Grucza, Uniwersytet Warszawski

Elżbieta Jamrozik, Uniwersytet Warszawski

Andrzej Kątny, Uniwersytet Gdański/emeritus

Lech Kolago, Uniwersytet Warszawski/emeritus

Barbara Kowalik, Uniwersytet Warszawski

Tomasz Krzeszowski, Uniwersytet Warszawski/emeritus

Maria K. Lasatowicz, Uniwersytet Opolski/emeritus

Magdalena Latkowska, Uniwersytet Warszawski

Wiesław Malinowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Anna Małgorzewicz, Uniwersytet Wrocławski

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Magdalena Olpińska-Szkiełko, Uniwersytet Warszawski

Hubert Orłowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/emeritus

Olja Perisic, Università degli Studi di Torino

Dennis Preston, Oklahoma State University/emeritus

Wacław Rapak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Odile Schneider-Mizony, Université de Strasbourg

Shaoxiang Hua, Chengdu University

Piotr Stalmaszczyk, Uniwersytet Łódzki

Aleksander Szwedek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/emeritus

Teresa Tomaszkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Anna Tylusińska-Kowalska, Uniwersytet Warszawski

Judyta Zbierska-Mościcka, Uniwersytet Warszawski

Jianhua Zhu, Tongji University w Szanghaju,

Jerzy Zybert, Uniwersytet Warszawski/emeritus

Abstracting & Indexing

Kwartalnik Neofilologiczny jest notowany i indeksowany w bazach:

- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Index Copernicus International

- WorldCat (OCLC)
×