Details

Title

Analysis of the Objectives and the Level of Implementation of the Spatial Development Plan of the Central Coal Region – the Lublin Coal Basin (CRW-LZW)

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2021

Volume

vol. 66

Issue

No 4

Affiliation

Dmitruk, Michał Tomasz : Lublin University of Technology, 38D Nadbystrzycka Str., 20-618 Lublin, Poland

Authors

Keywords

mining ; transformation ; spatial planning ; urban planning ; Lublin region

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

543-560

Publisher

Committee of Mining PAS

Bibliography

[1] A . Frejowski, J. Bondaruk, A. Duda, Wyzwania i szanse dla terenów po wyeksploatowanych kopalniach węgla: od czarnej do zielonej energii. Energies 14, 1385 (2021). DOI : https://doi.org/10.3390/en14051385
[2] H . Gerbelová, A. Spisto, S. Giaccaria, Regional Energy Transition: An Analytical Approach to the Slovakian Coal Regio. Energies 14, 110 (2021). DOI : https://doi.org/10.3390/en14010110
[3] L. Kolanowski, Rozwój przestrzenny Łęcznej, jako ośrodka Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 73, Sectio B (2018). DOI : https://doi.org/10.17951/b.2018.73.0.29-47
[4] L. Lehotský, M. Černík, Brown coal mining in the Czech Republic – lessons on the coal phase-out. International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs 28, (3/4) (2019). https://www.jstor.org/stable/26905905, accessed 25.02.2021
[5] P. Oei, H. Brauers, P. Herpich, Lessons from Germany’s hard coal mining phase-out: policies and transition from 1950 to 2018. Climate Policy 20 (8), 963-979 (2020). DOI : https://doi.org/10.1080/14693062.2019.1688636
[6] E . Pietrzyk-Sokulska, R. Uberman, J. Kulczycka, The impact of mining on the environment in Poland – myths and reality. Mineral Resources Management 31 (1) (2015). DOI : https://doi.org/10.1515/gospo-2015-0009
[7] E . Sermet, J. Górecki, Podstawowe kryteria możliwości podziemnego zgazowania węgla w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii Polskiej Akademii Nauk nr 83/2012, (2012). ISSN 2080-0819.
[8] A . Tajduś, A. Tokarski, Risks related to energy policy of Poland until 2040 (EPP 2040). Archives of Mining Sciences 65 (4), 877-899 (2020). DOI : https://doi.org/10.24425/ams.2020.135183
[9] K . Van de Loo, Social engineering for coal mine closures – a world bank report, the international research deficit and reflections from a German perspective. Mining Report 155 (4) (2019).
[10] B. Brylak-Szymczak, A. Link, M. Żurkowska, M. Osmulska, E. Mazurek, R. Dylewski, Łęczna. Nowe polskie miasto. Przyszłość, perspektywy. Rada Miejska w Łęcznej, Łęczna (1994).
[11] A . Frużyński, Zarys dziejów górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze (2012). ISBN 978-83-935614-4-5
[12] J. Kicki, B. Kozek, J. Jarosz, A. Dyczko (Ed.), 30 lat górnictwa węglowego na Lubelszczyźnie 1975-2005, Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna, (2006). ISBN: 978-83-917727-3-X
[13] A . Zdanowski, Atlas Geologiczny Lubelskiego Zagłębia Węglowego, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, (1999). OCLC: 45743965
[14] A . Harat, Z. Adamczyk, A. Klupa, Economic and environmental aspects of the liquidation of coal mines, Proceeding of Conference: 17th International Multidisciplinary Scientific Geo Conference SGE M 2017, 29 June – 5 July, (2017). DOI : https://doi.org/10.5593/sgem2017/54/S23.035, ISSN 1314-2704
[15] J. Kaliński, Z. Landau, Gospodarka Polski w XX wieku. Wyd. 2 zmienione. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, (2003). ISBN: 978-83-208-1428-6
[16] A Green New Deal. Joined-up policies to solve the triple crunch of the credit crisis, climate change and high oil prices, New Economics Foundation, Londyn, (2008). https://neweconomics.org/2008/07/green-new-deal, accessed: 23.11.2021
[17] EU coal regions: opportunities and challenges ahead. https://ec.europa.eu/jrc/en/news/eu-coal-regions-opportunitiesand-challenges-ahead, accessed 25.07.2021
[18] Kluczowe elementy Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy ENEA do 2030 roku (perspektywa do 2040 roku). https://ri.lw.com.pl/o-firmie-strategia, accessed 25.07.2021
[19] https://www.lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d264,kontynuacja_i_transformacja__nowa_strategia_lw_bogdanka_ do_2030_r.html, accessed 25.07.2021
[20] https://leczna.pl/leczna/leczna-w-liczbach, accessed 25.07.2021
[21] Letter from the President of the Management Board of Lubelski Węgiel Bogdanka, No. 227.PR.076.28.14.2021.1388.
[22] Letter of the Undersecretary of State No. UAN .1-LZW-20/79 of March 16, 1979.
[23] Directive (EU ) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of December 11, 2018, on the promotion of the use of energy from renewable sources, (2018).
[24] P. Czyżak, M. Hetmański, 2030 – Analiza dot. Granicznego roku odejścia od węgla w energetyce w Europie i Polsce. Instrat Policy Paper 01/2020, (2020). ISBN: 978-83-946738-3-3
[25] C . Kemfert, M. Fischedick, K. Bausch, Phasing out coal in the German energy sector interdependencies, challenges and potential solutions. German Institute for Economic Research (DIW Berlin), (2019). https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2019/3537-kohlereader_englisch-final.pdf, accessed 23.11.2021
[26] J. Porzycki, Lubelskie Zagłębie Węglowe. [In:] Przewodnik 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Lublin, Wydawnictwo Geologiczne, (1970).
[27] J. Stochlak, K. Zarębski, Rozwój badań hydrogeologicznych w Centralnym Rejonie Węglowym LZW w okresie 1964-1981. Instytut Kształtowania Środowiska Lublin, GIG Oddz. Terenowy Lublin
[28] Spatial Development Plan of the Central Coal Region of the Lublin Coal Basin.
[29] Resolution of the Council of Ministers no. 58/77 on the construction of a pilot-mining mine in the LZW, (1977).
[30] Resolution of the Council of Ministers no. 34/88 on the suspension of the construction of the k-2 mine in Stefanów, (1988).
[31] Resolution of the Sejm of the Polish People’s Republic of December 18, 1976 on the five-year national socioeconomic plan for the years 1976-1980. Journal of Laws of 1976 no. 39, item 226.
[32] Resolution of the Council of Ministers no. 7/89 on suspension of financing the construction of the Bogdanka mine from central funds, (1989).
[33] Regulation No. 10 of the Minister of Local Economy and Environmental Protection of January 20, 1974, on the establishment of a technical standard for the design of multi-family dwellings and residential buildings for nonagricultural people, „Dziennik Budownictwa“ (1974).

Date

2021.12.23

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/ams.2021.139596
×