Details

Title

The Organ from the Holy Trinity Church in Gdańsk. The Creation of the Instrument and the Decoration of the Galleries and Organ Cases in the Context of the Religio us Situation in the City at the Beginning of the 17th Century

Journal title

Libri Gedanenses

Yearbook

2021

Volume

vol. 38

Affiliation

Jank OFMConv., Tomasz : Klasztor Franciszkanów w Gdańsku, ul. Świętej Trójcy 4, 80-822 Gdańsk

Authors

Keywords

Holy Trinity Church in Gdańsk ; organ instrument – rebuilding ; Mannerism in Gdańsk ; stencils ; Hans Vredeman de Vries ; Reformation in Gdańsk

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

111-141

Publisher

Polska Akademia Nauk, Biblioteka Gdańska

Bibliography

Źródła
Archiwum Klasztoru Franciszkanów w Gdańsku

Darecka K., Piwek A., Odbudowa organów z kościoła św. Trójcy w Gdańsku. Inwentaryzacja i wytyczne konserwatorskie, mps, Gdańsk 2006.
Deurer J., Dokumentacja rysunkowo-fotograficzna organów z kościoła św. Trójcy w Gdańsku, Gdańsk 1943.
Dorawa M., Dokumentacja historyczno-konserwatorska organów z kościoła pw. św. Trójcy w Gdańsku, mps, Toruń 1984.


PAN Biblioteka Gdańska

Cornelis Floris de Vriendt, Frans Huys, Pourtraicture ingenieuse de plusieurs facons de Masques, [Anvers: H. Liefrinck] 1555 (sygn. Al. 4047).
Hans Vredeman de Vries, Architectura oder Bauung der Antiquen auss dem Vitruvius, Antorff: G. de Jode 1581 (sygn. Ea 3373 2°).
Hans Vredeman de Vries, Architectura… De Oorden Tuscana…, Antwerpen: H. Cock 1578 (sygn. Ea 3370 4°).
Hans Vredeman de Vries, Differents Pourtraicts de la Menuiserie…, [Anvers: P. Galle] [1583] (sygn. Al. 4049).
Hans Vredeman de Vries, Scenographiae siue Perspectivae…, Anvers: H. Cock 1560 (sygn. Uph. f. 1790).


Literatura

Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVII wieku. Wystawa – Muzeum Narodowe w Gdańsku, maj–sierpień 1997, t. 2: Katalog, red. nauk. T. Grzybkowska, Gdańsk 1997.
Borggrefe H., Gdańsk i Niderlandy około roku 1600 – krótkie wprowadzenie do tematu europejskiego, [w:] Niderlandzcy artyści w Gdańsku…, s. 9–12.
Boros G., Obowiązek piękna. O pożytkach korzystania z wzorników architektonicznych, [w:] Obowiązek piękna.., s. 7–26.
Chrzanowski T., Geografie niderlandyzmu polskiego (XV–XVII w.), [w:] Niderlandyzm w sztuce polskiej. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Toruń, grudzień 1992, red. T. Hrankowska, Warszawa 1995, s. 59–80.
Chrzanowski T., Sztuka w Polsce. Od I do II Rzeczypospolitej, Warszawa 2008.
Cieślak K., Między Rzymem, Wittenbergą a Genewą. Sztuka Gdańska jako miasta podzielonego wyznaniowo, Wrocław 2000.
Csombor Márton, Podróż do Gdańska, tłum. J. Śląski, Gdańsk 2013.
DaCosta Kaufmann T., O rozpowszechnianiu się sztuki niderlandzkiej, [w:] Niderlandzcy artyści w Gdańsku…, s. 13–21.
Darecka K., Problematyka techniczna i konserwatorska prospektu organowego z kościoła św. Trójcy w Gdańsku, [w:] Zabytkowa stolarka we wnętrzach sakralnych i jej problematyka konserwatorska, red. J. Krawczyk, Wydawnictwa Naukowe UMK, Toruń 2010, s. 215–222.
Drost W., Swoboda F., Kunstdenkmäler der Stadt Danzig, Bd. 5: Sankt Trinitatis und andere Kirchen in Danzig, Stuttgart 1972.
Dyżewski J., Odbudowa prospektu wielkich organów w Kościele Świętej Trójcy w Gdańsku, Biuletyn Konserwatorski Pomorza Gdańskiego, Zeszyt 2, Gdańsk 2014, s. 7–27.
Franckenberger A., Mowa na temat początków szkolnictwa dla uczczenia szlachetnego pana Konstantego Ferbera, fundatora Gimnazjum Gdańskiego, wygłoszona do studiującej młodzieży przez obejmującego urząd rektora [1568], przeł. R. Dzięgielewski, [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 5: Źródła i artykuły, red. L. Mokrzecki, M. Brodnicki, Gdańsk 2012, s. 27–33.
Janca J., Abriss der Geschichte des Orgelbaus in den Kirchen Danzigs bis 1800, Baerenreiter Kassel, Basel– London–New York 1989.
Jank T., Franciszkański kościół Świętej Trójcy w Gdańsku w 500 lat od zakończenia budowy, Gdańsk 2014.
Jank T., Franciszkański kościół Świętej Trójcy w Gdańsku. Odbudowa prospektu organowego, „Renowacje i Zabytki”, nr 3 (47) (2013), s. 55–60.
Kościelak S., Wolność wyznaniowa w Gdańsku w XVI–XVIII wieku, [w:] Protestantyzm i protestanci na Pomorzu, red. J. Iluk, D. Mariańska, Gdańsk–Koszalin 1997, s. 1–17.
Kubik K., Mokrzecki L., Trzy wieki nauki gdańskiej, szkice z dziejów od XVI do XVIII wieku, Wrocław– Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.
Lewko P., Organy kościoła św. Trójcy w Gdańsku – koncepcja rekonstrukcji, [w:] „Organy i muzyka organowa”, t. 13, Prace Specjalne Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku, nr 71, Gdańsk 2006, s. 302–323.
Niderlandzcy artyści w Gdańsku w czasach Hansa Vredemana de Vriesa. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Weserrenaissance–Museum Schloß Brake Lemgo, Gdańsk 2006.
Obowiązek piękna. Wzorniki i traktaty architektoniczne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej, oprac. G. Boros, A. Frąckowska, F. Skibiński, Gdańsk 2017.
Okuciowy ornament, [w:] Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. S. Kozakiewicz, Warszawa 1969.
Organy z franciszkańskiego kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku. 400 lat historii, red. o. T. Jank OFMConv., A.M. Szadejko, M. Zakrzewska, Gdańsk 2018.
Pabiś-Gagis J., Konserwacja polichromii prospektu organowego, [w:] Organy z franciszkańskiego kościoła…, s. 95–104.
Popinigis D., Gimnazjum Gdańskie i muzyka, [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 1: Szkice z dziejów, red. E. Kotarski, Gdańsk 2008, s. 275–297.
Ripa C., Ikonologia, tłum. I. Kania, Kraków 2002. Skibiński F., Wzorniki i traktaty architektoniczne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej, [w:] Obowiązek piękna…, s. 27–47.
Sulewska R., Wpływ wzorów Hansa Vredemana de Vriesa na snycerstwo Polski Północnej, [w:] Niderlandzcy artyści w Gdańsku…, s. 107–112.
Szadejko A.M., Historia organów z kościoła Świętej Trójcy, [w:] Organy z franciszkańskiego kościoła…, s. 43–57.
Szadejko A.M., Muzyka i muzycy w kościele Świętej Trójcy na przestrzeni wieków, [w:] Organy z franciszkańskiego kościoła…, s. 27–41.
Szadejko A.M., Organy w kościele oo. Franciszkanów pw. św. Trójcy w Gdańsku. Koncepcja i realizacja odbudowy historycznego instrumentu, [w:] „Musica Sacra”, t. 6, Prace specjalne Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, nr 81, Gdańsk 2010, s. 111–140.
Wieczorkiewicz H., Oprawa zewnętrzna organów z kościoła św. Trójcy w Gdańsku, problem rekonstrukcji, [w:] „Organy i muzyka organowa”, t. 5, Prace Specjalne Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku, nr 33, Gdańsk 1984, s. 151–156.
Wzorniki graficzne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej. Katalog wystawy PAN Biblioteka Gdańska 26 lutego – 15 kwietnia 2015, oprac. A. Frąckowska, Gdańsk 2015.
Zgliński M., Nowożytny prospekt organowy i jego twórcy, Warszawa 2012.

Date

2022.01.18

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/libriged.2021.139666
×