Szczegóły

Tytuł artykułu

Early Yistulian deposits at Świnna Poręba, western Outer Carpathians (Southern Poland)

Tytuł czasopisma

Studia Quaternaria

Rocznik

2001

Wolumin

Vol. 18

Autorzy

Słowa kluczowe

Carpathians ; Early Vistulian ; pollen ; alluvia ; oxbow deposits

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

11-16

Wydawca

Committee for Quaternary Research PAS ; Institute of Geological Sciences PAS

Data

28.11.2019

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 1641-5558, e-ISSN 2300-0384

Indeksowanie w bazach

Studia Quaternaria is indexed in the following database:

Arianta
Bibliography and Index of Geology - GeoRef
Celdes
CNPIEC
EBSCO
EBSCO Discovery Service
Google Scholar
J-Gate
Naviga (Softweco)
Primo Central (ExLibris)
Summon (Serials Solutions/ProQuest)
TDOne (TDNet)
WorldCat (OCLC)
×