Szczegóły

Tytuł artykułu

Lista recenzentów zewnętrznych artykułów publikowanych w „Ruchu Literackim”

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2021

Numer

No 5 (368)

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2022.01.05

Identyfikator

ISSN 0035-9602
×