Details

Title

Positioning of scholars

Journal title

Nauka

Yearbook

2022

Issue

No 1

Affiliation

Drozdowicz, Zbigniew : Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Authors

Keywords

institutional positioning ; titular positioning ; bibliometric positioning

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

51-71

Publisher

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Bibliography

Abelard P. (1952), Historia moich niedoli, Warszawa: PIW.
Brzeziński J. (2021), Czy (i komu) potrzebne są czasopisma naukowe?, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2/2021, s. 9–25.
Brzeziński J. (2015), Jeżeli oceniać (jednostki naukowe i badawcze), to JAK oceniać? Przeciwko IF, a za peer review, Nowotwory Journal of Oncology, t. 65, nr 6, s. 476–480.
Crombie A.C. (1960), Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej, t. II, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Drozdowicz Z. (2017), Stopnie naukowe za wdrożenia, Forum Akademickie 3/2017, s. 30–32.
Einstein A., Infeld L. (1959), Ewolucja fizyki. Rozwój poglądów od najdawniejszych pojęć do teorii względności i kwantów, Warszawa: PWN.
Heller M. (2014), Nowa fizyka i nowa teologia, Kraków: Copernikus Center Press.
Highfield R., Carter P. (1995), Prywatne życie Alberta Einsteina, Warszawa: Prószyński i S-ka.
Hübner P. (2021), Ludzie systemu, Forum Akademickie nr 11.
Le Goff J. (1997), Inteligencja w wiekach średnich, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, Dom Wydawniczy Bellona.
Kierul J. (1996), Izaak Newton. Bóg, światło i świat, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Quadrivium.
Kołłątaj H. (1953), Raport z wizytacji Akademii Krakowskiej odbytej w r. 1777, [w:] Wybór pism naukowych, Warszawa: PWN.
Kramer B. (2015). Akademische Ramschwa, Der Spiegel. Archived from the original on 24 June 2018. Retrieved 1 October 2021.
Kulczycki E. (2017), Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce, Nauka i Szkolnictwo Wyższe nr 1(49), s. 63–78.
Marenbon J. (1997). The Philosophy of Peter Abelard, Cambridge: Cambridge University Press.
Mosakowski R. (2002), Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej. Stan obecny i planowane reformy, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
Noble K.A. (1994), Changing Doctoral Degrees: an International Perspective, Buckingham, Bristol: Society for Research into Higher Education: Open University Press.
Jamblich (1993), O życiu pitagorejskim, Wrocław: Epsilon.
Popper K.R. (2006), Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Porfiriusz (1993), Żywot Pitagorasa, Wrocław: Epsilon.
Roemer R.Ch, Borchard R. (2015), Meanigful Metrics, Chicago, Illinois: The Association of College & Research Libraries, a division of the American Library Association.
Skoble A.J. (2019), Tenure: The Good Outweighs the Bad – A Surresponse to James E. Bruce, Journal of Markets & Morality, t. 22, nr 1: 207–210.
Structure of the U.S. Education System: Research Doctorate Degrees. U.S. Department of Education. Archived from the original on 27 January 2012. Retrieved 1 October 2021.
Towpik E. (2015), IF-mania: Journal Impact Factor jest właściwym wskaźnikiem oceniania wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani ośrodków badawczych, Nowotwory Journal of Oncology, t. 65, nr 6, s. 465–475.
Trevelyan G.M. (1961), Historia społeczna Anglii. Od Chaucera do Wiktorii, Warszawa: PIW.
Tuora-Schwierskott E., Malicka A. (2015), Struktura szkolnictwa wyższego w świetle Ustawy o Szkolnictwie Wyższym w Republice Federalnej Niemiec, Przegląd Prawa i Administracji CIII, s. 301–318.
Walicki A. (2014), Odpowiedź na ankietę „Przeglądu Filozoficznego”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria nr 1 (89).
Williams J. (2001) Arius: Heresy and Tradition. Eerdmans: Grand Rapids (MI).
White M., Gribbin J. (1998), Darwin. Żywot uczonego, Warszawa: Prószyński i S-ka.

Date

2022.01.31

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/nauka.2022.140321
×