Details

Title

Polish sports press in the Wilno Region in the interwar period: Ilustrowany Tygodnik Sportowy (1921–1922)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2022

Volume

t. 25

Issue

No 1

Affiliation

Zimnoch, Katarzyna : Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych, Kolegium Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku, pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, PL 15-420 Białystok

Authors

Keywords

History of Polish sports press in the 20th century ; Wilno (Vilnius) in the interwar period ; Ilustrowany Tygodnik Sportowy

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

29-55

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bibliography

Źródła:

„Ilustrowany Tygodnik Sportowy” Wilno: Romuald Kawalec, R. 1 (1921) – R. 2 (1922).

Literatura:

Bartosiewicz A, Gnacy K., Haber G., Magia pierwszej strony, czyli w czym tkwi siła przyciągania mediów prasowych, [w:] Władza mediów, pod red. W. Piątkowskiej-Stepaniak, A. Drosika, Opole 2010, s. 93–100.
Chmiel A., Sport w działalności Związku Bezpieczeństwa Kraju Ziemi Wileńskiej, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej” 2015, nr 1 (98), s. 218–231.
Cholewiński M., Julian Bohdanowicz (1892–1943), Muzeum Sztuki w Łodzi, https://zasoby.msl.org.pl/martists/view/436 [dostęp: 25.03.2021].
Czarkowski L., Pseudonimy i kryptonimy polskie, Wilno 1922, s. 167
Dudek D., Źródła do dziejów kultury fizycznej 1844–1939. Czasopisma, kalendarze, jedno-dniówki. Dodatek do „Biuletynu Informacyjnego” nr 2 Biblioteki Głównej AWF w Krakowie, Kraków 2001, s. 23–24.
Jasińska M., Bibliografia czasopism sportowych w Polsce 1881–1981, Warszawa 1983.
Junosza-Dąbrowski W., Zadania prasy sportowej, „Sport Polski” 1938, nr 10, s. 3.
Katalog polskiej prasy sportowej, [w:] B. Tuszyński, Prasa i sport. Wydawnictwo z okazji 100-lecia prasy sportowej 1881–1981, Warszawa 1981, s. 495–516.
Kozłowska M., O Wilnie i śmiechu wileńskim: regionalna satyra i humor poetycki (1920– 1939) — rekonesans, [w:] Poezja i poeci w Wilnie lat 1920–1940, red. T. Bujnicki, K. Biedrzycki, Kraków 2003, s. 41–70.
Laskiewicz H., Kultura fizyczna na Wileńszczyźnie w latach 1900–1939. Zarys monograficzny dziejów, Szczecin 1998.
Małolepszy E., Sport na kresach II Rzeczypospolitej w świetle czasopisma „Start. Wiado-mości Sportowe” (1938–1939), „Studia Humanistyczne” 2011, nr 11, s. 91–101.
Młodzianowska H., Prasa sportowa, [w:] Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976, s. 187.
Młodzianowska H., Ogólne wiadomości o rozwoju polskiej prasy sportowej do 1945 r., [w:] Historia prasy polskiej a kształtowanie się kultury narodowej, t. 2, Warszawa 1968, s. 107–115.
Pełka J., Wychowawca i dowódca: szkic do portretu ppłka Franciszka Orłowicza, „Niepodległość i Pamięć” 2004, nr 11/1 (20), s. 110.
Porada Z., Polscy olimpijczycy (1924–1936) z Kresów Wschodnich, [w:] Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej, Kraków 2009, s. 161–189.
Sadowska J., Zimnoch K., Jednodniówki na terenie województwa białostockiego i województw wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej, Białystok 2017.
Studenci Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939, opr. A. Srebrakowski, Wrocław 2008.
Śniadecki J., Uwagi o fizycznem wychowaniu dzieci, „Dziennik Wileński” 1805, nr 5, s. 1– 32; nr 6, s. 113–145; t. 3, nr 7, s. 225–247.
Tomaszewski P., Akademicki Związek Sportowy przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie — zarys działalności, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2016, t. 15, nr 2, s. 29–43.
Tuszyński B., Sprintem przez prasę sportową, Warszawa 1975.
Tuszyński B., Rzut oka na główne kierunki rozwoju prasy sportowej do 1939 r., „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1973, z. 4, s. 495–575.
Zakrzewski B., Orest Dżułyński (1890–1939), „Dyskobol. Magazyn Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie” R. 2 (2019), nr 2 (6), s. 26–27.

Date

2022.04.20

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rhpp.2022.140484

Editorial Board

Editorial Board
 • Adina Bar-El, Nir-Israel, Israel
 • Grażyna Gzella, Toruń, Poland
 • Lars Jockheck, Hamburg, Germany
 • Kazimierz Karolczak, Kraków, Poland
 • Urszula Kolberová, Ostrava, Czech Republic
 • Lidiya Lazurko, Drohobycz, Ukraine
 • Susanne Marten-Finnis, Portsmouth, United Kingdom
 • Tomasz Mielczarek, Kielce, Poland
 • Andrius Vaišnys, Vilnius, Lithuania
 • Grzegorz Nieć, Kraków, Poland
 • Myroslav M. Romaniuk, Lwów, Ukraine
 • Andrzej Romanow, Gdańsk, Poland
 • Bogusław Skowronek, Kraków, Poland
 • Irena Socha, Katowice, Poland
 • Marek Sroka, Urbana, United States of America
 • Vitalij Telvak, Drohobycz, Ukraine
 • Jiří Trávníček, Brno, Czech Republic
 • Mariusz Wołos, Kraków, Poland
×