Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ rodzaju podłoża oraz właściwości chemicznych wody na strukturę i sukcesję zespołu orzęsków peryfitonowych w jeziorze i hypertroficznym

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2010

Wolumin

vol. 36

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

hypertrophic lake ; natural and artificial substrata ; colonization ; periphytic ciliates

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

13-24

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

27.03.2022

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Polityka Open Access


×