Szczegóły

Tytuł artykułu

Porównanie profili benzenu i jego alkilowych pochodnych w paliwach, spalinach silnikowych i powietrzu atmosferycznym w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2008

Wolumin

vol. 34

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Motorization pollutants ; benzene ; benzene alkylated derivatives ; profiles of steel arch support ; car's fuels ; engine exhaustgases ; air pollution

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

3-11

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

1.05.2022

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Polityka Open Access


×