Details

Title

Wybory niekonkurencyjne – dowody z elekcji lokalnych w Polsce

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2022

Issue

No 2

Affiliation

Stępień, Paweł : Uniwersytet Łódzki ; Pierzgalski, Michał : Uniwersytet Łódzki

Authors

Keywords

wybory niekonkurencyjne ; uncontested seats ; wybory lokalne ; samorząd terytorialny

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

191-218

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Bibliography

1. Abramowitz, Alan, Brad Alexander, Matthew Gunning. 2006. Don’t blame redistricting for uncompetitive elections. PS: Political Science & Politics, 39, 1: 87–90.
2. Ansolabehere, Stephen, James M. Snyder Jr. 2002. The incumbency advantage in US elections: An analysis of state and federal offices, 1942–2000. Election Law Journal, 1, 3: 315–338.
3. Antoszewski, Andrzej, Ryszard Herbut. red. 1997. Demokracje zachodnioeuropejskie: analiza porównawcza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
4. Antoszewski, Andrzej. 2019. http://www.wsmip.uni.lodz.pl/wydzial/doktorskie-archiwum, dostęp: 21.11.2021.
5. Baldersheim, Harald, Laurence Rose, ed. 2010. Territorial choice: The politics of boundaries and borders. Springer.
6. Bartnicki, Sławomir. 2016. Uwarunkowania przewagi kandydatów w wyborach bezpośrednich do gminnej egzekutywy. Acta Politica Polonica, 36: 35–48. DOI: 10.18276/ap.2016.36-03.
7. Bartnicki, Sławomir. 2019. Głosowanie klientelizmem pisane, czyli jak zwiększać szanse reelekcji w wyborach wójtów i burmistrzów. Studia Socjologiczne, 232, 1: 65–93. DOI: 10.24425/122490.
8. Basham, Patrick, Dennis Polhill. 2005. Uncompetitive elections and the American political system. Cato Institute.
9. Bhatti, Yosef, Kasper M. Hansen. 2019. Voter turnout and municipal amalgamations - evidence from Denmark. Local Government Studies, 45, 5: 697–723. DOI: 10.1080/03003930.2018.1563540.
10. Blais, André, Agnieszka Dobrzynska. 1998. Turnout in electoral democracies. European Journal of Political Research, 33, 2: 239–261. DOI: 10.1057/9780230240902_4.
11. Blais, André, Ignacio Lago. 2009. A general measure of district competitiveness. Electoral Studies, 28, 1: 94–100. DOI: 10.1016/j.electstud.2008.07.007.
12. Bogdanor, V. 2011. English Local Election 2011. The Report of Electoral Reform Society.
13. Bracco, Emanuele, Federico Revelli. 2018. Concurrent elections and political accountability: Evidence from Italian local elections. Journal of Economic Behavior & Organization, 148: 135–149. DOI: 10.1016/j.jebo.2018.02.006.
14. Brennan, Geoff, James Buchanan. 1984. Voter choice: Evaluating political alternatives. AmericanBehavioralScientist,28,2:185–201.DOI:10.1177/000276484028002003.
15. Canon, David T., David J. Sousa. 1992. Party system change and political career structures in the US Congress. Legislative Studies Quarterly, 17, 3: 347–363. DOI: 10.2307/439734.
16. Caramani, Daniele. 2003. The end of silent elections: the birth of electoral competition, 1832-1915. Party Politics 9, 4: 411–443. DOI: 10.1177/135406880394001.
17. Converse, Philip E., Aage R. Clausen, Warren E. Miller. 1965. Electoral myth and reality: the 1964 election. American Political Science Review, 59, 2: 321–336. DOI: 10.2307/1953052.
18. Cox, Gary W., Scott Morgenstern. 1995. The incumbency advantage in multimember districts: Evidence from the US States. Legislative Studies Quarterly, 20, 3: 329–349. DOI: 10.2307/440224.
19. Cox, Gary W., Jonathan N. Katz. 2002. Elbridge Gerry’s salamander: The electoral consequences of the reapportionment revolution. Cambridge University Press.
20. Czaplicki, Kazimierz, Bogusław Dauter, Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Ferdynand Rymarz, Jarosław Zbieranek. 2018. Kodeks wyborczy: komentarz. Warszawa: WydawnictwoWolters Kluwer.
21. Dahl, Robert A. 1995. Demokracja i jej krytycy. Przekład Stefan Amsterdamski. Kraków: Znak.
22. Dahl, Robert A., Edward R. Tufte. 1973. Size and democracy. Vol. 2. Stanford: Stanford University Press.
23. Denters, Bas, Michael Goldsmith, Andreas Ladner, Poul E. Mouritzen, Lawrence E. Rose. 2014. Size and local democracy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
24. Diamond, Larry. 2002. Elections without democracy: Thinking about hybrid regimes. Journal of Democracy,13, 2: 21–35. DOI: 10.1353/jod.2002.0025.
25. Downs, Anthony. 1957. An economic theory of democracy. New York: Harper.
26. Endersby, James W., Steven E. Galatas, Chapman B. Rackaway. 2002. Closeness counts in Canada: Voter participation in the 1993 and 1997 federal elections. The Journal of Politics, 64, 2: 610–631. DOI: 10.1111/1468-2508.00143.
27. Flis, Jarosław, Dariusz Stolicki. 2017. JOW-y w gminach: lokalne partie władzy a nowe reguły rywalizacji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79, 3: 253–266. DOI: 10.14746/rpeis.2017.79.3.20.
28. Franklin, Mark N. 2004. Voter turnout and the dynamics of electoral competition in established democracies since 1945. Cambridge: Cambridge University Press.
29. Garmann, Sebastian. 2016. Concurrent elections and turnout: Causal estimates from a German quasi-experiment. Journal of Economic Behavior & Organization, 126: 167–178. DOI: 10.1016/j.jebo.2016.03.013.
30. Gelman, Andrew, Gary King. 1990. Estimating incumbency advantage without bias. American Journal of Political Science, 34, 4: 1142–1164. DOI: 10.2307/2111475.
31. Gendźwiłł, Adam, Tomasz Żółtak, Jakub Rutkowski. 2015. Niekonkurencyjne wybory, brakujący kandydaci. Dlaczego niektóre komitety wyborcze nie wystawiają kandydatów na burmistrzów? Studia Regionalne i Lokalne, 62, 4: 64–79. DOI: 10.7366/1509499546204.
32. Gendźwiłł, Adam. 2017. Różne wybory, różne elektoraty? Specyfika uczestnictwa w wyborach lokalnych. Studia Socjologiczne, 224, 1: 81–102.
33. Gerring, John, Dominic Zarecki. 2019. Size and democracy revisited. A Critical Discussion of the Claimed Trade-off between Problem-Solving Capacity and Citizen Participation. Lex Localis, 17, 2:285–298. DOI: 10.4335/17.2.285-298(2019).
34. Glazer, Amihai, Bernard Grofman, Marc Robbins. 1987. Partisan and incumbency effects of 1970s congressional redistricting. American Journal of Political Science, 31, 3: 680–707. DOI: 10.2307/2111288.
35. Górecki, Maciej A., Adam Gendźwiłł. 2021. Polity size and voter turnout revisited: micro-level evidence from 14 countries of Central and Eastern Europe. Local Government Studies,47, 1: 31–53. DOI: 10.1080/03003930.2020.1787165.
36. Hajnal, Zoltan L.,Paul G. Lewis. 2003. Municipal institutions and voter turnout in local elections. Urban Affairs Review, 38, 5: 645–668. DOI: 10.1177/1078087403038005002.
37. Hogan, Robert E. 2004. Challenger emergence, incumbent success, and electoral accountability in state legislative elections. The Journal of Politics, 66, 4: 1283–1303. DOI: 10.1111/j.0022-3816.2004.00300.x.
38. Hughes, Colin A. 1986. A handbook of Australian government and politics 1975-1984. Canberra: Australian National University Press.
39. Jackman, Robert W. 1987. Political institutions and voter turnout in the industrial democracies. American Political Science Review, 81, 2: 405–423. DOI: 10.2307/1961959.
40. Katz, Richard, Peter Mair. 1995. Changing models of party organization and party democracy: the emergence of the cartel party. Party Politics, 1, 1: 5–28. DOI: 10.1177/1354068895001001001.
41. King, Gary, Andrew Gelman. 1991. Systemic consequences of incumbency advantage in US House elections. American Journal of Political Science, 35, 1: 110–138. DOI: 10.2307/2111440.
42. Kjaer, Ulrik. 2007. The decreasing number of candidates at Danish local elections: Local democracy in crisis? Local Government Studies, 33, 2: 195–213. DOI: 10.1080/03003930701198599.
43. Koch, Philippe, Philippe E. Rochat. 2017. The effects of local government consolidation on turnout: Evidence from a quasi‐experiment in Switzerland. Swiss Political Science Review, 23, 3: 215–230. DOI: 10.1111/spsr.12269.
44. Konisky, David M., Michiko Ueda. 2011. The effects of uncontested elections on legislator performance. Legislative Studies Quarterly, 36, 2: 199–229. DOI: 10.1111/j.1939-9162.2011.00011.x.
45. Larsen, Christian A. 2002. Municipal size and democracy: a critical analysis of the argument of proximity based on the case of Denmark. Scandinavian. Political Studies, 5, 4: 317–332. DOI: 10.1111/1467-9477.00074.
46. Lay, Cornelis, Hasrul Hanif, Noor Rohman. 2017. The Rise of Uncontested Elections in Indonesia: Case Studies of Pati and Jayapura. Contemporary Southeast Asia, 39, 3: 427–448. DOI: 10.1355/cs39-3b.
47. Levitsky, Steven, Lucan A. Way. 2002. Elections without democracy: The rise of competitive authoritarianism. Journal of Democracy, 13, 2: 51–65. DOI: 10.1353/jod.2002.0026.
48. Lindell, Noah B. 2017. One person, no votes: Unopposed candidate statutes and the State of Election Law. Wisconsil Law Review, 5: 885–953.
49. Lipset, Seymour. 1995. Homo politicus: społeczne podstawy polityki. Przekład Grażyna Dziurdzik-Kraśniewska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
50. Masket, Seth E., Jonathan Winburn, Gerald C. Wright. 2012. The gerrymanderers are coming! Legislative redistricting won’t affect competition or polarization much, no matter who does it. PS: Political Science & Politics, 45, 1: 39–43. DOI: 10.1017/S1049096511001703.
51. Michalak, Bartłomiej, Andrzej Sokala, Piotr Uziębło. 2013. Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
52. Newton, Kenneth. 1982. Is small really so beautiful? Is big really so ugly? Size, effectiveness, and democracy in local government. Political Studies, 30, 2: 190–206. DOI: 10.1111/j.1467-9248.1982.tb00532.x.
53. Nikolenyi, Csaba. 2010. Concurrent elections and voter turnout: the effect of the de-linking of state elections on electoral participation in India’s parliamentary polls, 1971-2004. Political Studies, 58, 1: 214–233. DOI: 10.1111/j.1467-9248.2009.00779.x.
54. Nohlen, Dieter. 2004. Prawo wyborcze i system partyjny: o teorii systemów wyborczych. Przekład Robert Alberski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
55. Oliver, J. Eric. 2001. Democracy in suburbia. Princeton: Princeton University Press.
56. Pierzgalski, Michał, Paweł Stępień. 2017. A Peculiar Interpretation of the Constitutional Principle of “One Person, One Vote” in Poland: Voter (In)equality in the Elections to 1,200 Local Legislatures. East European Politics and Societies, 31, 4: 704–738. DOI: 10.1177/0888325417717787.
57. Pierzgalski, Michał, Maciej A. Górecki, Paweł Stępień. 2020. Ballot Paper Design and Vote Spoiling at Polish Local Elections of 2014: Establishing a Causal Link. East European Politics and Societies, 34, 3: 611–636. DOI: 10.1177/0888325419874427.
58. Rallings, Colin, Michael Thrasher, David Denver. 2005. Trends in local elections in Britain, 1975–2003. Local Government Studies, 31, 4: 393–413. DOI: 10.1080/03003930500136725.
59. Sartori, Giovanni. 2005. Parties and party systems: A framework for analysis. Colchester: ECPR Press.
60. Sartori, Giovanni. 1994. Teoria demokracji. Przekład Piotr Amsterdamski, Daniel Grinberg. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
61. Schumpeter, Joseph A. 1995. Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Przekład Michał Rusiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
62. Sharman, Campbell. 2003. Uncontested seats and the evolution of party competition: the Australian case. Party Politics, 9, 6: 679–702. DOI: 10.1177/13540688030096002.
63. Skotnicki, Krzysztof. 2007. Wpływ funkcji wyborów na prawo wyborcze i system wyborczy. Zarys problematyki. Przegląd Sejmowy, 79, 2: 11–28.
64. Squire, Peverill. 1989. Competition and uncontested seats in US House elections. Legislative Studies Quarterly, 14, 2: 281–295. DOI: 10.2307/439761.
65. Squire, Peverill. 1992. Legislative professionalization and membership diversity in state legislatures. Legislative Studies Quarterly,17, 1: 69–79. DOI: 10.2307/440081.
66. Squire, Peverill. 2000. Uncontested seats in state legislative elections. Legislative Studies Quarterly, 25,1: 131–146. DOI: 10.2307/440396.
67. Stępień, Paweł 2021. Wybory bez wyborów. Niekonkurencyjne elekcje do rad gminnych w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
68. Tiebout, Charles M. 2007. A pure theory of local expenditures. Journal of Political Economy, 64,5: 416–424. DOI: 10.1086/257839.
69. Van der Kolk, Henk. 2007. Local electoral systems in Western Europe. Local Government Studies, 33, 2: 159–180. DOI: 10.1080/03003930701198524.
70. Van Houwelingen, Pepijn. 2017. Political participation and municipal population size: A meta-study. Local Government Studies, 43, 3: 408–428. DOI: 10.1080/03003930.2017.1300147.
71. Wojtasik, Waldemar. 2012. Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej: Teoria i praktyka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
72. Wrighton, J. Mark, Peverill Squire. 1997. Uncontested seats and electoral competition for the US House of Representatives over time. The Journal of Politics, 59, 2: 452–468. DOI: 10.1017/S0022381600053524.


Date

2022.06.28

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/sts.2022.141428
×