Details

Title

Henryk Olszewski (1932–2021)

Journal title

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

Yearbook

2021

Volume

tom 38

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

196-199

Date

2022.05.09

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0551-3790
×