Szczegóły

Tytuł artykułu

Znaczenie hałd poeksploatacyjnych w krajobrazie Górnego Śląska

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2003

Wolumin

vol. 29

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

cultural landscape ; landscape diversity ; dumps

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

107-113

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

17.07.2022

Typ

Komunikat

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810
×