Details

Title

The дурак (Durak) Lexem in The Well-Meant Speeches by Mikhail Saltykov-Shchedrin

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2022

Volume

vol. LXXI

Issue

No 2

Affiliation

Walczak, Maciej : Uniwersytet Śląski w Katowicach

Authors

Keywords

semantics ; context ; the дурак (durak) lexem ; etymology ; folk tradition

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

423-436

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2022.09.09

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/slo.2022.142187

Editorial Board


SCIENTIFIC COUNCIL• Anna Woźniak – chairperson, (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мiнск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Abstracting & Indexing

Abstracting & Indexing- Arianta - Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)

×