Details

Title

Irena Reszke, 14 maja 1929 – 11 kwietnia 2022

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2022

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

5-7

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Date

2022.09.27

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

DOI: 10.24425/sts.2022.142631
×