Szczegóły

Tytuł artykułu

Вокативи як виразники чужого мовлення в молитовному дискурсі: семантико-функціональний аспект

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2022

Wolumin

vol. LXXI

Numer

No 3

Afiliacje

Торчинська, Наталія : Хмельницький, Хмельницький національний університет ; Торчинський, Михайло : Хмельницький, Хмельницький національний університет

Autorzy

Słowa kluczowe

vocatives ; prayers ; communicative act ; God

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

561-575

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2022.12.06

Typ

Artykuł

Identyfikator

DOI: 10.24425/slo.2022.142779 ; ISSN 0037-6744

Rada naukowa

Rada Naukowa kwartalnika „Slavia Orientalis”• Anna Woźniak – przewodnicząca (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мiнск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Indeksowanie w bazach

Slavia Orientalis jest notowana i indeksowana w bazach:


- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Index Copernicus Journals Master List

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)×