Details

Title

Ukrainian Redaction of the Church Slavonic Language from the Perspective of Modern Linguistics

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2022

Volume

vol. LXXI

Issue

No 4

Affiliation

Naienko, Halyna : Łódź, Uniwersytet Łódzki ; Naienko, Halyna : Kyiv, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Authors

Keywords

Slavic ; Church Slavonic ; history of the Ukrainian language ; Ukrainian redaction of Church Slavonic ; Ukrainian linguistics

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

779-795

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2023.01.13

Type

Artykuł

Identifier

DOI: 10.24425/slo.2022.143219

Editorial Board


SCIENTIFIC COUNCIL• Anna Woźniak – chairperson, (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мiнск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Abstracting & Indexing

Abstracting & Indexing- Arianta - Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)

×