Szczegóły

Tytuł artykułu

О проявлениях ритуальности в политическом дискурсе (на материале речей В.В. Жириновского)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2023

Wolumin

vol. LXXII

Numer

No 2

Afiliacje

Dudek-Waligóra, Gabriela : Kraków, Uniwersytet Jagielloński

Autorzy

Słowa kluczowe

political linguistics ; Political discourse ; political communication ; ritual ; rituality

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

399-414

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2023.09.13

Typ

Artykuł

Identyfikator

DOI: 10.24425/slo.2023.146400 ; ISSN 0037-6744

Rada naukowa

Rada Naukowa kwartalnika „Slavia Orientalis”• Anna Woźniak – przewodnicząca (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мiнск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Indeksowanie w bazach

Slavia Orientalis jest notowana i indeksowana w bazach:


- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Index Copernicus Journals Master List

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)×