Szczegóły

Tytuł artykułu

Ігор Костецький та Українське Шекспірівське Товариство: від задуму до реалізації

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2023

Wolumin

vol. LXXII

Numer

No 3

Afiliacje

Mnich, Ludmiła : Siedlce, Uniwersytet w Siedlcach

Autorzy

Słowa kluczowe

Ihor Kostetskyi ; Dmytro Chyzhevskyi ; Ukrainian Shakespeare Society ; Ukrainian culture ; Ukrainian emigration

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

503-512

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2023.12.05

Typ

Artykuł

Identyfikator

DOI: 10.24425/slo.2023.147516 ; ISSN 0037-6744

Rada naukowa

Rada Naukowa kwartalnika „Slavia Orientalis”• Anna Woźniak – przewodnicząca (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мiнск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Indeksowanie w bazach

Slavia Orientalis jest notowana i indeksowana w bazach:


- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Index Copernicus Journals Master List

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)×