Details

Title

Spory wokół strategii dekolonizacji socjologii i odnowy perspektywy krytycznej

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2024

Issue

No 1

Affiliation

Barszczewski, Jakub P. : Uniwersytet w Białymstoku

Authors

Keywords

globalne Południe ; dekolonizacja ; postkolonializm ; socjologia publiczna ; socjologia globalna

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

27-54

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Bibliography

 1. Afeltowicz, Łukasz, Krzysztof Pietrowicz. 2013. Maszyny społeczne. Wszystko ujdzie, o ile działa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Bacevic, Jana. 2019. Knowing Neoliberalism. Social Epistemology, 33, 4: 380-392. DOI: 10.1080/02691728.2019.1638990.
 3. Barszczewski, Jakub Piotr. 2022. Myśleć, ucząc się od globalnego Południa. Socjologia Boaventury de Sousy Santosa na tle współczesnych sporów w ramach nauk społecznych. Kraków: Nomos.
 4. Behbehanian, Laleh, Michael Burawoy. 2011. “Global Sociology”: Reflections on an Experimental Course. “Global Sociology, Live!”, http://globalsociologylive.blogspot.co.uk/. Dostęp 15.03.2023.
 5. Bhambra, Gurminder K. 2009. Introduction - Global Social Inquiry: The Challenge of Listening. Sociological Research Online, 14, 4, http://www.socresonline.org. uk/14/4/11.html. Dostęp 15.03.2023. DOI: 10.5153/sro.1991.
 6. Bhambra, Gurminder K. 2014. Connected Sociologies. London: Bloomsbury Academic.
 7. Bhambra, Gurminder K. 2016. Undoing the Epistemic Disavowal of the Haitian Revolution: A Contribution to Global Social Thought. Journal of Intercultural Studies, 37,1: 1-16. DOI: 10.1080/07256868.2015.1122578.
 8. Bhambra, Gurminder K. 2022. For a reparatory social science. Global Social Challenges Journal, 1, 1: 8-20.
 9. Bhambra, Gurminder K., Boaventura de Sousa Santos. 2017. Introduction: Global Challenges for Sociology, Sociology, 51, 1: 3-10.
 10. Bhambra, Gurminder K., John Holmwood. 2021. Capitalism and Modern Social Theory. Cambridge: Polity Press.
 11. Bourdieu, Pierre, Loïc J. D. Wacquant. 2001. Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Przekład Anna Sawisz. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 12. Bourdieu, Pierre. 1984. Specyfika dziedziny naukowej i społeczne warunki rozwoju wiedzy. W: E. Mokrzycki, red. Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, t. 2. Przekład Elżbieta Neyman. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 87-136.
 13. Buchowski, Michał. 2006. The Specter of Orientalism in Europe: From Exotic Other to Stigmatized Brother. Anthropological Quarterly, 79, 4: 463-482.
 14. Burawoy, Michael. 2001. Manufacturing the global. Ethnography, 2, 147: 147-159.
 15. Burawoy, Michael. 2005. Provincializing the Social Sciences. In: G. Steinmetz, ed. The Politics of Method in the Human. Sciences: Positivism and Its Epistemological Others. Durham-London: Duke University Press, 508-525.
 16. Burawoy, Michael. 2008. Rejoinder: For a Subaltern Global Sociology? Current Sociology, 56, 3: 435-444.
 17. Burawoy, Michael. 2009. O socjologię publiczną. Przemówienie prezydenckie z roku 2004. W: A. Manterys, J. Mucha, red. Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Przekład Agata Dziuban. Kraków: ZW Nomos, 525-561.
 18. Burawoy, Michael. 2021a. Decolonizing sociology: The significance of W.E.B. Du Bois. Critical Sociology, 47, 4-5: 545-554. DOI: 10.1177/08969205211005180.
 19. Burawoy, Michael. 2021b. Living Sociology: On Being in the World One Studies. Annual Review of Sociology, 47: 17-40. DOI: 10.1146/annurev-soc-072320-101856.
 20. Burawoy, Michael. 2022. Walking on Two Legs: Black Marxism and the Sociological Canon. Critical Sociology, 48: 571- 586. DOI: 10.1177/0896920522108564.
 21. Burawoy, Michael, Mau-kuei Chang, Michelle Fei-yu Hsieh, eds. 2010. Facing an Unequal World: Challenges for a Global Sociology, t. 1-3. Taipei: Academia Sinica and the Council of National Associations of the International Sociological Association. 
 22. Connell, Raewyn. 2010. Learning from Each Other: Sociology on a World Scale. In: S. Patel, ed. The ISA Handbook of Diverse Sociological Traditions. London: Sage, 52-65.
 23. Connell, Raewyn. 2014. Epistemologies of the South: Justice against Epistemicide by Boaventura de Sousa Santos. American Journal of Sociology, 120, 3: 949-951. DOI: 10.1086/678449.
 24. Connell, Raewyn. 2015. Meeting at the edge of fear: theory on a world scale. Feminist Theory, 16, 1: 49-66. DOI: 10.1177/14647001145625.
 25. Connell, Raewyn. 2018. Teoria z globalnego Południa. W stronę ogólnoświatowej nauki o społeczeństwie. Przekład Paweł Tomanek. Kraków: Nomos.
 26. Connell, Raewyn. 2019. Canons and Colonies: The Global Trajectory of Sociology. Estudos Históricos (Rio de Janeiro). 32, 67: 349-367.
 27. Connell, Raewyn, Fran Collyer, Joao Maia, Robert Morell, Rebecca Pearse. 2017. Re-making the global economy of knowledge: do new fields of research change the structure of North-South relations? British Journal of Sociology, 69: 738-757. DOI: 10.1111/1468-4446.12294.
 28. Connell, Raewyn, Fran Collyer, Joao Maia, Robert Morell. 2017. Toward a global sociology of knowledge: post-colonial realities and intellectual practices. International Sociology, 32,1: 21-37. DOI: 10.1177/026858091667691.
 29. Go, Julian. 2016a. Postcolonial thought and social theory. New York: Oxford University Press.
 30. Go, Julian. 2016b. Globalizing Sociology, Turning South. Perspectival Realism and the Southern Standpoint. Sociologica, 2. DOI: 10.2383/85279.
 31. Go, Julian. 2020a. The Imperial Origins of American Policing: Militarization and Imperial Feedback in the Early 20th Century. American Journal of Sociology, 125, 5: 1193-1254.
 32. Go, Julian. 2020b. Race, Empire, and Epistemic Exclusion: Or the Structures of SociologicalThought.Sociological Theory, 38, 2: 79-100.DOI: 10.1177/0735275120926213.
 33. Gundorova, Tamara. 2014. W jaki sposób peryferie rozmawiają między sobą albo teoria postkolonialna pozbawiona „Centrum”. Przekład Marcin Gaczkowski. Porównania, 15, 15: 33-44.
 34. Karkov, Nikolay R., Zhivka Valiavicharska. 2018. Rethinking East-European Socialism: Notes Toward an Anti-Capitalist Decolonial Methodology. Interventions, 1-29.
 35. Mark, James, Artemy M. Kalinovsky, Steffi Marung, eds. 2020. Alternative Globalizations: Eastern Europe and the Postcolonial World. Bloomington: Indiana University Press.
 36. Moosavi, Leon. 2020. The decolonial bandwagon and the dangers of intellectual decolonisation. International Review of Sociology, 30, 2: 332-354, DOI: 10.1080/03906701.2020.1776919.
 37. Müller, Martin. 2020. W poszukiwaniu Globalnego Wschodu: myślenie między Północą a Południem. Przekład Anna Piekarska. Praktyka Teoretyczna, 3, 37: 157-186.
 38. Patel, Sujata, ed. 2010. The ISA Handbook of Diverse Sociological Traditions. London: Sage. 
 39. Puwar, Nirmal. 2020. Puzzlement of a déjà vu: Illuminaries of the global South. The Sociological Review, 68, 3: 540-556. DOI: 10.1177/0038026119890254.
 40. Santos, Boaventura de Sousa. 2014. Epistemologies of the south: Justice against Epistemicide. Boulder: Paradigm Publishers.
 41. Santos, Boaventura de Sousa. 2018. The End of the Cognitive Empire: The Coming Age of Epistemologies of the South. Durham-London: Duke University Press.
 42. Santos, Boaventura de Sousa. 2020. Gdyby Bóg był aktywistą praw człowieka. Przekład Jakub Piotr Barszczewski. Kraków: Nomos.
 43. Santos, Boaventura de Sousa, Maria P. Meneses, eds. 2019. Knowledges Born in the Struggle: Constructing the Epistemologies of the Global South. New York-London: Routledge.
 44. Shariati, Ali.1979. On the Sociology of Islam. ByAli Shariati. Berkeley, Calif.: Mizan Press.
 45. Snochowska-Gonzalez, Claudia. 2012. Post-colonial Poland: On an unavoidable misuse. East European Politics & Societies, 26, 4: 708-723.
 46. Steinmetz, George. 2013. A Child of the Empire: British Sociology and Colonialism, 1940s-1960s. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 49, 4: 353-378.
 47. Steinmetz, George. 2014. Scientific Autonomy and Empire, 1880-1945: Four German Sociologists.” In: German Colonialism in a Global Age. G. Eley, B. Naranch, eds. Durham and London: Duke University Press, 46-73.
 48. Steinmetz, George. 2023. The Colonial Origins of Modern Social Thought: French Sociology and the Overseas Empire. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 49. Sztompka, Piotr. 2012. Kolejna socjologiczna utopia. Studia Litteraria et Historica, 1: 335-349.
 50. Turkowski, Andrzej, Tomasz Zarycki. 2022. Od paradygmatu zależności do neoliberalizmu. Niedostrzeżona rewolucja w polskim polu nauk społecznych. W: T. Zarycki, red. Polskie nauki społeczne w kontekście relacji władzy i zależności międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 263-296.
 51. Waldstein, Maxim. 2010. Theorizing the Second World. Ab Imperio, 1: 98-117.
 52. Warczok, Tomasz. 2016. Globalne pole nauk społecznych a socjologia polska. Zarys centro-peryferyjnego przepływu idei. W: T. Zarycki, red. Polska jako peryferie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 170-186.
 53. Warczok, Tomasz, Tomasz Zarycki. 2014. (Ukryte) zaangażowanie i (pozorna) neutralność: Strukturalne ograniczenia rozwoju socjologii krytycznej w warunkach pół-peryferyjnych. Stan Rzeczy, 6: 129-158.
 54. Warczok, Tomasz, Tomasz Zarycki. 2016. Gra peryferyjna. Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 55. Zarycki, Tomasz. 2022. The Polish Elite and Language Sciences. A Perspective of Global Historical Sociology. Cham: Palgrave Macmillan.

Date

2024.03.20

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/sts.2024.149315
×