Details

Title

Wizerunki Zofii Szymanowskiej i jej ,,Pamiętnik" w różnych wersjach ,,Mojej matki" Władysława Mickiewicza

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2010

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

107-120

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

17.02.2024

Identifier

ISSN 0035-9602
×