Szczegóły

Tytuł artykułu

Krystyna Kłosińska, Czytanie i pisanie "kobiece", Katowice 2006

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2007

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

112-115

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

12.03.2024

Identyfikator

ISSN 0035-9602
×