Details

Title

Żyję miłością. Korespondencja Kornela Ujejskiego 1844-1897, zebrał, opracował i wstępem opatrzył Z. Sudolski, współpraca Olaf Krysowski, Warszawa 2003; listy z ziemi naszej. Korespondencja Wincentego Pola z lat I 826-1872, zebrał, opracował i wstępem opatrzył Z. Sudolski, Warszawa 2004

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2006

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

120-123

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

16.03.2024

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0035-9602
×