Szczegóły

Tytuł artykułu

Żyję miłością. Korespondencja Kornela Ujejskiego 1844-1897, zebrał, opracował i wstępem opatrzył Z. Sudolski, współpraca Olaf Krysowski, Warszawa 2003; listy z ziemi naszej. Korespondencja Wincentego Pola z lat I 826-1872, zebrał, opracował i wstępem opatrzył Z. Sudolski, Warszawa 2004

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2006

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

120-123

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

16.03.2024

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0035-9602
×