Szczegóły

Tytuł artykułu

Spider mites (Tetranychidae) recorded on ornamental trees and shrubs in nurseries

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2003

Wolumin

vol. 43

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

ornamental ; crops ; nurseries ; tetranychids

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

105-112

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

29.03.2024

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X
×