Szczegóły

Tytuł artykułu

The study on development cycle of Sitona humeralis in south-eastern Poland

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2001

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Sitona humeralis Steph. ; life cycle

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

46-51

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

27.04.2024

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X
×