Szczegóły

Tytuł artykułu

Book review

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2001

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

94-95

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

27.04.2024

Typ

Book reviews

Identyfikator

ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X
×