Details

Title

Sukcesja codzienności. Mechanizmy międzypokoleniowej transmisji stylów życia polskiej klasy średniej

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2024

Issue

No 2

Affiliation

Bielińska, Magdalena : Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Authors

Keywords

styl życia ; klasa średnia ; reanaliza ; międzypokoleniowa transmisja ; rewizyta

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

109-137

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Bibliography

Adams, Matthew. 2006. Hybridizing Habitus and Reflexivity: Towards an Understanding of Contemporary Identity? Sociology, 40, 3: 511–28.
Ball, Stephen J. 2003. Class Strategies and the Education Market. The Middle Class and Social Advantage. London: Routledge.
Bandelj, Nina, Michelle Spiegel. 2023. Pricing the Priceless Child 2.0: Children as Human Capital Investment. Theory and Society, 52, 5: 805–30.
Bauman, Zygmunt. 2006. Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Beck, Ulrich, Anthony Giddens, Scott Lash. 2009. Modernizacja refleksyjna: polityka, tradycja i estetyka w porzą̨dku społecznym nowoczesności. Przekład Jacek Konieczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Beck, Ulrich. 2004. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Przekład Stanisław Cieśla. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Berger, Peter, Thomas Luckmann. 2010. Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy. Przekład Józef Niźnik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Bogunia-Borowska, Małgorzata. 2015. Obraz nowej klasy średniej w telewizyjnych programach kulinarnych. Studia Socjologiczne, 1, 216: 119–48.
Bourdieu, Pierre. 1977. Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press.
Bourdieu, Pierre. 1990. The Logic of Practice. Stanford University Press.
Bourdieu, Pierre. 2005. Dystynkcja: społeczna krytyka władzy są̨dzenia. Przekład Piotr Biłos. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Bourdieu, Pierre. 2008. Zmysł praktyczny. Przekład Maciej Falski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Burawoy, Michael. 2003. Revisits: An Outline of a Theory of Reflexive Ethnography. American Sociological Review, 68, 5: 645–79.
Caplow, Theodore, Bruce A. Chadwick. 1979. Inequality and Life-Styles in Middletown, 1920-1978. Social Science Quarterly, 60, 3: 364–86.
Cebula, Michał. 2018a. Wszechstronność upodobań kulinarnych. O dystynktywnych i komunikacyjnych właściwościach jedzenia. Forum Socjologiczne, 9: 131–50.
Cebula, Michał. 2018b. Społeczne uwarunkowania odbioru sztuki. Pomiędzy dyspozycją estetyczną a pluralizmem nastawień. Studia Socjologiczne, 2, 229: 115–45.
Cebula, Michał. 2019. Beyond Social Class and Status. The Network Embeddedness of Music Consumption. Przegląd Socjologiczny, 2, 68: 81–105.
Cebula, Michał, Aleksandra Perchla-Włosik. 2014. Młodzi konsumenci wobec wyzwań współczesnej konsumpcji w perspektywie rynku mody i teorii socjokulturowych. Handel Wewnętrzny, 4, 351: 43–54.
Clark, Terry Nichols, Seymour Martin Lipset. 1991. Are Social Classes Dying? International Sociology, 6, 4: 397–410.
Cockerham, William C. 2013. Bourdieu and an Update of Health Lifestyle Theory. In: William C. Cockerham, eds. Medical Sociology on the Move: New Directions in Theory. Dordrecht: Springer Netherlands, 127–54.
De Graaf, Nan-Dirk, Paul de Graaf. 1988. Family background, postmaterialism and life style. Netherlands Journal of Social Sciences, 24: 50–64.
Domański, Henryk. 2002. Polska klasa średnia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Domański, Henryk. 2007. Struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Domański, Henryk. 2015. Otwartość struktury społecznej: teoria i wyniki analiz. Nauka, 2: 25–50.
Domański, Henryk, Bogdan W. Mach, Dariusz Przybysz. 2019. Otwartość polskiej struktury społecznej: 1982–2016. Studia Socjologiczne, 1, 232: 25–63.
Domański, Henryk, Dariusz Przybysz, Katarzyna M. Wyrzykowska, Kinga Zawadzka. 2021. Dystynkcje muzyczne. Stratyfikacja muzyczna i gusty muzyczne Polaków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Domański, Henryk, Dariusz Przybysz, Katarzyna M. Wyrzykowska, Kinga Zawadzka. 2022. Praktyki wychowawcze a transmisja wzorów kulturowych w rodzinie. Kultura i Społeczeństwo, 66, 1: 123–48.
Domański, Henryk, Dariusz Przybysz, Katarzyna M. Wyrzykowska, Kinga Zawadzka. 2023. Seriale telewizyjne a dystanse klasowe w Polsce. Studia Socjologiczne, 1, 248: 115–43.
Domański, Henryk, Dariusz Przybysz, Katarzyna Wyrzykowska, Kinga Zawadzka. 2020. The Homology of Musical Tastes in Poland. Studia Socjologiczne, 4, 239: 183–211.
Domański, Henryk, Karpiński Zbigniew, Dariusz Przybysz, Justyna Straczuk. 2015. Wzory jedzenia a struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Eijck, Koen van, Bertine Bargeman. 2004. The Changing Impact of Social Background on Lifestyle: ‘Culturalization’ Instead of Individualization? Poetics, 32, 6: 447–69.
Eijck, Koen van, Hans Mommaas. 2004. Leisure, Lifestyle, and the New Middle Class. Leisure Sciences, 26, 4: 373–92.
Featherstone, Mike. 1987. Lifestyle and Consumer Culture. Theory, Culture & Society, 4, 1: 55–70.
Featherstone, Mike. 1991. Consumer Culture and Postmodernism. London: SAGE.
Florida, Richard. 2010. Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego. Przekład Tomasz Krzyżanowski, Michał Penkala. Warszawa: NCK.
Giddens, Anthony. 2002. Nowoczesność i tożsamość: Ja i społeczeństwo w epoce później nowoczesności. Przekład Alina Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Graaf, Nan Dirk De, Paul De Graaf. 1988. Family Background, Postmaterialism and Life Style. Netherlands Journal of Social Sciences, 24: 50–64.
Jarness, Vegard. 2017. Cultural vs Economic Capital: Symbolic Boundaries within the Middle Class. Sociology, 51, 2: 357–73.
Kallunki, Jarmo, Semi Purhonen. 2017. Intergenerational Transmission of Cultural Capital in Finland. Finnish Journal of Social Research, 10, 1: 101–11.
Kallunki, Jarmo. 2022. Social and Cultural Mobility: Rising to the Middle Class and Cultural Practices in Contemporary Finland. European Sociological Review, XX: 1–17.
Katz-Gerro, Tally, Sharon Raz, Meir Yaish. 2007. Class, Status, and the Intergenerational Transmission of Musical Tastes in Israel. Poetics, 35, 2–3: 152–67.
Kraaykamp, Gerbert. 2001. Parents, Personality and Media Preferences. Communications, 26: 15–38.
Kraaykamp, Gerbert. 2003. Literary Socialization and Reading Preferences. Effects of Parents, the Library, and the School. Poetics, 31, 3–4: 235–57.
Kraaykamp, Gerbert, Paul Nieuwbeerta. 2000. Parental background and lifestyle differentiation in Eastern Europe: social, political, and cultural intergenerational transmission in five former socialist societies. Social Science Research, 29, 1: 92–122.
Lahire, Bernard. 2008. The Individual and the Mixing of Genres: Cultural Dissonance and Self-Distinction. Poetics, 36, 2: 166–88.
Lareau, Annette. 2002. Invisible Inequality: Social Class and Childrearing in Black Families and White Families. American Sociological Review, 67, 5: 747–76.
Lareau, Annette. 2003. Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.
Leguina, Adrian, Irmak Karademir-Hazir, Francisco Azpitarte. 2022. Exploring Patterns of Children’s Cultural Participation: Parental Cultural Capitals and Their Transmission. Consumption and Society, 1, 1: 170–96.
Lenartowicz, Michał. 2023. Sport nasz powszedni. Praktyki konsumpcji sportowej Polaków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Łukasiuk, Magdalena, Marcin Jewdokimow. 2014. Socjologia zamieszkiwania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.
Lynd, Robert Staughton, Helen Merrell Lynd. 1929. Middletown: A Study in Modern American Culture. New York: Harcourt, Brace.
Marrese, Tiana, Itay Greenspan, Tally Katz-Gerro, Femida Handy. 2024. Intergenerational Transmission of Pro-Environmental Behaviors: Do Grandparents’ Environmental Behaviors Influence Grandchildren? Sociological Spectrum, 44, 1: 1-15.
Matuchniak-Krasuska, Anna. 2015. Koncepcja habitusu u Pierre’a Bourdieu. Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris, 31, 4: 77–111.
Mead, Margaret. 2000. Kultura i tożsamość: studium dystansu międzypokoleniowego. Przekład Jacek Hołówka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Mohr, John, Paul DiMaggio. 1996. The Intergenerational Transmission of Cultural Capital. In: M. Wallace. ed. Research in Social Stratification and Mobility. JAI Press, 167–199.
Mokrzycki, Edmund. 1994. Nowa klasa średnia? Studia Socjologiczne, 1, 132: 37–52.
Mroczkowska, Dorota. 2020. Zrozumieć czas wolny. Przeobrażenia, tożsamość, doświadczanie. Wydawnictwo Naukowe UAM.
Nagel, Ineke. 2009. Cultural Participation between the Ages of 14 and 24: Intergenerational Transmission or Cultural Mobility. European Sociological Review, 26, 5: 541–56.
Nagel, Ineke, Harry B.G. Ganzeboom. 2002. Participation in Legitimate Culture: Family and School Effects from Adolescence to Adulthood. Netherlands Journal of Social Sciences, 38, 2: 102–20.
Nagel, Ineke, Yannick Lemel. 2019. The Effects of Parents’ Lifestyle on Their Children’s Status Attainment and Lifestyle in the Netherlands. Poetics, 74 (June).
Notten, Natascha, Gerbert Kraaykamp, Ruben P. Konig. 2012. Family Media Matters: Unraveling the Intergenerational Transmission of Reading and Television Tastes. Sociological Perspectives, 55, 4: 683–706.
Notten, Natascha, Gerbert Kraaykamp. 2009. Parents and the Media. A Study of Social Differentiation in Parental Media Socialization. Poetics, 37, 4: 185–200.
Olcoń-Kubicka, Marta. 2020. Pursuit of Fairness in Household Financial Arrangements among Young Middle-Class Couples in Poland. Journal of Consumer Culture, 20, 2: 156–74.
Pakulski, Jan, Malcolm Waters. 1996. The Death of Class. London: SAGE Publications.
Palska, Hanna. 1999. Styl życia. Stan badań i nowe potrzeby badawcze. W: D. Gawin, red. Homo Eligans. Społeczeństwo świadomego wyboru. Księga Jubileuszowa ku czci Andrzeja Sicińskiego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Palska, Hanna. 2002. Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Petev, Ivaylo D. 2013. The Association of Social Class and Lifestyles: Persistence in American Sociability, 1974 to 2010. American Sociological Review, 78, 4: 633–61.
Rosenlund, Lennart. 2019. The Persistence of Inequalities in an Era of Rapid Social Change. Comparisons in Time of Social Spaces in Norway. Poetics, 74: Art. 101323.
Sadura, Przemysław. 2015. Przemiany stylu edukacyjnego klasy ludowej w Polsce. Edukacja, 4: 33–50.
Schmooler, Gustaw. 1897. War verstehen wir unter dem Mittelstand? Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
Siciński, Andrzej, red. 1980. Problemy teoretyczne i metodologiczne badań stylu życia. Warszawa: IFiS PAN.
Siciński, Andrzej, red. 1988. Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu). Wrocław: Ossolineum.
Siciński, Andrzej. 1976. Styl życia: koncepcje, propozycje. Warszawa: PWN.
Siciński, Andrzej. 1978. Styl życia: przemiany we współczesnej Polsce. Warszawa: PWN.
Siciński, Andrzej. 2002. Styl życia, kultura, wybór: szkice. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Stebbins, Robert A. 1982. Serious Leisure: A Conceptual Statement. The Pacific Sociological Review, 25, 2: 251–272.
Stebbins, Robert A. 2011. The Idea of Leisure. First Principles. New Brunswick, London: Transaction Publishers.
Straczuk, Justyna. 2022. Kwestia smaku. O klasowym wymiarze upodobań kulinarnych, alternatywnych systemach wartości i legitymizacji nierówności społecznych. Studia Socjologiczne, 2, 245: 33–57.
Sullivan, Alice. 2011. The Intergenerational Transmission of Lifestyles. Zeitschrift Für Soziologie Und Sozialpsychologie, 50, 1: 196–222.
Szafraniec, Krystyna. 2022. Pokolenie i polskie zmiany. 45 lat badań wzdłuż czasu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Tarkowska, Elżbieta. 1992. Czas w życiu Polaków. Wyniki badań, hipotezy, impresje. Warszawa: IFiS PAN.
Tarkowska, Elżbieta. 2000. Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce. Warszawa: Typografika.
Veal, Anthony J. 2001. Leisure, Culture and Lifestyle. Loisir et Societe / Society and Leisure, 24, 2: 359–76.
Veal, Anthony J. 2017. The Serious Leisure Perspective and the Experience of Leisure. Leisure Sciences, 39, 3: 205–223.
Veblen, Thorstein. 2008. Teoria klasy próżniaczej. Przekład Janina Frentzel-Zagórska. Warszawa: Muza.
Weber, Max. 2002. Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Przekład Dorota Lachowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Weingartner, Sebastian, Jörg Rössel. 2019. Changing Dimensions of Cultural Consumption? The Space of Lifestyles in Switzerland from 1976 to 2013. Poetics, 74.
Wyrzykowska, Katarzyna M. 2017. Muzyka, młodzież i styl życia. O uczestnictwie w kulturze muzycznej warszawskiej młodzieży. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne.
Zawadzka, Kinga. 2023. Roczniki siedemdziesiąte. Styl życia i wartości inteligencji średniego pokolenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zelizer, Viviana A. 1994. The Social Meaning of Money. New York: Basic Books.
Zelizer, Viviana A. 1985. Pricing the Priceless Child: The Changing Social Value of Children. Princeton University Press.
Zelizer, Viviana A. 2010. Economic Lives: How Culture Shapes the Economy. Princeton University Press.

Date

2024.06.28

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/sts.2024.151013
×