Details

Title

Preliminary Studies of the Kinetics of Lead Dissolution from Copper Concentrate with the Aid or Ammonium Acetate

Journal title

Archives of Metallurgy and Materials

Yearbook

2002

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

127-136

Publisher

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Committee of Materials Engineering and Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Bibliography

[I] J. Wójtowicz. W. Wasilewski, K. Żmudziński, E. Bonarek, Ługowanie siarczków miedzi z półproduktów w środowisku amoniakalnym. Fizykochemiczne Problemy Przeróbki Kopalin 5. 71-82 (1971).
; [2] M. Hepel, T HepeI, A. Pomianowski, Hydrometalurgiczne rozpuszczanie polidyspersyjnych siarczków miedzi w natlenionych roztworach siarczanu amonowego i amoniaku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Chemiczne 18, 213-227 ( 1973 ).
; [3] M. HepeI, A. Pomianowski, Badania kinetyki i mechanizm ługowania chalkozynu w środowiskach amoniakalnych. Prace Naukowe Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich Politechniki Wrocławskiej, Nr 29, Konferencje 6, 137-156, 1976.
; [4] T. Biegler, D. A. Swift, Dissolution Kinetics of Copper Sulphide Anodes. Hydrometallurgy 2. 335-349 ( 1976/77).
; [5] T. HavIik, M. Skrobia n, P. Balaz, R. Kammel, Leaching of Chalcopyrite Concentrate with Ferric Chloride. International Journal of Mineral Processing 43, 61 - 72 ( 1995).
; [6] S. Guy, C. P. Broadbent, G. J. Lawson, Cupric Chloride Leaching of a Complex Copper/Zinc/Lead Ore. Hydrometallurgy IO, 243-255 ( 1983).
; [7] L. L. Duda, A. Bartecki, Dissolution of Cu2S in Aqueous EDTA Solutions Containing Oxygen. Hydrornetallurgy 8. 341-354 (1982).
; [8] I. Palencia, F. Carranza, M. J. Gareia, Leaching of a Copper - Zinc Sulphide Concentrate Using an Aqueous Ferric Sulphate Dilute Solution in a Semicontinuous System. Kinetics of Dissolution of Zinc. Hydrornetallurgy 23, 191-202 (1990).
; [9] F. Łętowski. Hydrometalurgiczne metody przeróbki rud i koncentratów miedzi. Fizykochemiczne Problemy Przeróbki Kopalin 8. 149-170 ( 1974)
; [10] F. K. Crundwell. Refractory Behaviour of Two Sphalerite Concentrates to Dissolution in Ferne Sulphate Solutions, Hydrometallurgy 19, 253-258 ( 1987)
; [11] T. Sato, F. Lawson. Differential Leaching of Some Lead Smelter Slags with Sulfurous Acid and Oxygen. Hydrometallurgy 11, 371-388 (1983)
; [12] T. K. Mukherjee, R. C. Hubli, C. K. Gupta, A Cupric Chloride - Oxygen Leach Process for a Nickel - Copper Sulphide Concentrate. Hydrometallurgy 15. 25-32 (1985)
; [13] S. Guy, C.P. Broadbent, D.J.D. Jackson, G.J. Lawson, Solubility of Lead and Zinc Compounds in Ammoniacal Ammonium Sulphate Solutions. Hydrometallurgy 8, 251-260 ( 1982).
; [14] T. Bieszczad. T. Hepel, A. Pomianowski, Ługowanie koncentratów miedziowych w amoniakalnych roztworach węglanu amonowego. Rudy i Metale Nieżelazne 20, I O. 478-48 I ( I 975).
; [15] T. Bieszczad. Ługowanie koncentratu miedziowego roztworami chlorku amonowego. Rudy i Metale Nieżelazne. 26, 7, 368-372 (1981).
; [16] W.Mulak, J. Kowalczy k. W. W ojciec ho wski, Kwaśne ługowanie pyłów hutniczych z przemysłu metali nieżelaznych. I Międzynarodowa Konferencja ,,Zagospodarowanie i utylizacja odpadów górniczych i hutniczych". Polanica 1995. str 113-119.
; [17] S. Guy, C. P. Broadbent. Formation of Copper (ł) Sulphate During Cupric Chloride Leaching of a Complex Cu/Zn/Pb Ore. Hydrometallurgy 11, 277-288 (1983).
; [18] T. Bieszczad. T. Hepel, A. Pomianowski, Hydrometalurgiczne rozpuszczanie bornitu w roztworach chlorku amonowego i amoniaku. Prace Naukowe Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich Politechniki Wrocławskiej __ 29, Konferencje 6, 117-134 ( 1976).
; [19] H. G. Linge, A Study of Chalcopyrite Dissolution in Acidic Ferric Nitrate by Potentiometric Titration. Hydrometallurgy 2, 51-64 (1976).
; [20] J.E. Dutrizac. Sulphate Control in Chloride Leaching Process. Hydrometallurgy 23, 1-22 (I 989).
; [21] J.E. Dutrizac, The Leaching of Sulphide Minerals in Chloride Media. Hydrometallurgy 29. 1-45 (1992).
; [22] L.B. Sukla. S. C. Panda. P. K. Jena. Recovery of Cobalt, Nickel and Copper from Converter Slag Through Roasting with Ammonium Sulphate and Sulphuric Acid. Hydrometallurgy 16. 153-165 ( f986)
; [23] W. Mulak. Prace Naukowe Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich Politechniki Wrocławskiej 4, 51 (1971 ).
; [24] K. Sato, O. Kammor i. Studies of the Direct Dissolution of Metali in a /l-diketone Reagent. Bull. Chem. Soc. Jap. 42, 2778-2790 ( 1969).

Date

22.06.2024

Type

Article

Identifier

e-ISSN 2300-1909
×