Szczegóły

Tytuł artykułu

Preliminary Studies of the Kinetics of Lead Dissolution from Copper Concentrate with the Aid or Ammonium Acetate

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2002

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

127-136

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Committee of Materials Engineering and Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Bibliografia

[I] J. Wójtowicz. W. Wasilewski, K. Żmudziński, E. Bonarek, Ługowanie siarczków miedzi z półproduktów w środowisku amoniakalnym. Fizykochemiczne Problemy Przeróbki Kopalin 5. 71-82 (1971).
; [2] M. Hepel, T HepeI, A. Pomianowski, Hydrometalurgiczne rozpuszczanie polidyspersyjnych siarczków miedzi w natlenionych roztworach siarczanu amonowego i amoniaku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Chemiczne 18, 213-227 ( 1973 ).
; [3] M. HepeI, A. Pomianowski, Badania kinetyki i mechanizm ługowania chalkozynu w środowiskach amoniakalnych. Prace Naukowe Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich Politechniki Wrocławskiej, Nr 29, Konferencje 6, 137-156, 1976.
; [4] T. Biegler, D. A. Swift, Dissolution Kinetics of Copper Sulphide Anodes. Hydrometallurgy 2. 335-349 ( 1976/77).
; [5] T. HavIik, M. Skrobia n, P. Balaz, R. Kammel, Leaching of Chalcopyrite Concentrate with Ferric Chloride. International Journal of Mineral Processing 43, 61 - 72 ( 1995).
; [6] S. Guy, C. P. Broadbent, G. J. Lawson, Cupric Chloride Leaching of a Complex Copper/Zinc/Lead Ore. Hydrometallurgy IO, 243-255 ( 1983).
; [7] L. L. Duda, A. Bartecki, Dissolution of Cu2S in Aqueous EDTA Solutions Containing Oxygen. Hydrornetallurgy 8. 341-354 (1982).
; [8] I. Palencia, F. Carranza, M. J. Gareia, Leaching of a Copper - Zinc Sulphide Concentrate Using an Aqueous Ferric Sulphate Dilute Solution in a Semicontinuous System. Kinetics of Dissolution of Zinc. Hydrornetallurgy 23, 191-202 (1990).
; [9] F. Łętowski. Hydrometalurgiczne metody przeróbki rud i koncentratów miedzi. Fizykochemiczne Problemy Przeróbki Kopalin 8. 149-170 ( 1974)
; [10] F. K. Crundwell. Refractory Behaviour of Two Sphalerite Concentrates to Dissolution in Ferne Sulphate Solutions, Hydrometallurgy 19, 253-258 ( 1987)
; [11] T. Sato, F. Lawson. Differential Leaching of Some Lead Smelter Slags with Sulfurous Acid and Oxygen. Hydrometallurgy 11, 371-388 (1983)
; [12] T. K. Mukherjee, R. C. Hubli, C. K. Gupta, A Cupric Chloride - Oxygen Leach Process for a Nickel - Copper Sulphide Concentrate. Hydrometallurgy 15. 25-32 (1985)
; [13] S. Guy, C.P. Broadbent, D.J.D. Jackson, G.J. Lawson, Solubility of Lead and Zinc Compounds in Ammoniacal Ammonium Sulphate Solutions. Hydrometallurgy 8, 251-260 ( 1982).
; [14] T. Bieszczad. T. Hepel, A. Pomianowski, Ługowanie koncentratów miedziowych w amoniakalnych roztworach węglanu amonowego. Rudy i Metale Nieżelazne 20, I O. 478-48 I ( I 975).
; [15] T. Bieszczad. Ługowanie koncentratu miedziowego roztworami chlorku amonowego. Rudy i Metale Nieżelazne. 26, 7, 368-372 (1981).
; [16] W.Mulak, J. Kowalczy k. W. W ojciec ho wski, Kwaśne ługowanie pyłów hutniczych z przemysłu metali nieżelaznych. I Międzynarodowa Konferencja ,,Zagospodarowanie i utylizacja odpadów górniczych i hutniczych". Polanica 1995. str 113-119.
; [17] S. Guy, C. P. Broadbent. Formation of Copper (ł) Sulphate During Cupric Chloride Leaching of a Complex Cu/Zn/Pb Ore. Hydrometallurgy 11, 277-288 (1983).
; [18] T. Bieszczad. T. Hepel, A. Pomianowski, Hydrometalurgiczne rozpuszczanie bornitu w roztworach chlorku amonowego i amoniaku. Prace Naukowe Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich Politechniki Wrocławskiej __ 29, Konferencje 6, 117-134 ( 1976).
; [19] H. G. Linge, A Study of Chalcopyrite Dissolution in Acidic Ferric Nitrate by Potentiometric Titration. Hydrometallurgy 2, 51-64 (1976).
; [20] J.E. Dutrizac. Sulphate Control in Chloride Leaching Process. Hydrometallurgy 23, 1-22 (I 989).
; [21] J.E. Dutrizac, The Leaching of Sulphide Minerals in Chloride Media. Hydrometallurgy 29. 1-45 (1992).
; [22] L.B. Sukla. S. C. Panda. P. K. Jena. Recovery of Cobalt, Nickel and Copper from Converter Slag Through Roasting with Ammonium Sulphate and Sulphuric Acid. Hydrometallurgy 16. 153-165 ( f986)
; [23] W. Mulak. Prace Naukowe Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich Politechniki Wrocławskiej 4, 51 (1971 ).
; [24] K. Sato, O. Kammor i. Studies of the Direct Dissolution of Metali in a /l-diketone Reagent. Bull. Chem. Soc. Jap. 42, 2778-2790 ( 1969).

Data

22.06.2024

Typ

Article

Identyfikator

e-ISSN 2300-1909
×