Szczegóły

Tytuł artykułu

A unique double burial from a Przeworsk Culture settlement context at Zamiechów, site 1,województwo podkarpackie

Tytuł czasopisma

Acta Archaeologica Carpathica

Rocznik

2013

Numer

XLVIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch Commission of Archaeology

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0001-5229

Źródło

Acta Archaeologica Carpathica; 2013; XLVIII
×