Szczegóły

Tytuł artykułu

The heraldic mount from Ciemna Cave at Ojców. From studies in themedieval culture of chivalry

Tytuł czasopisma

Acta Archaeologica Carpathica

Rocznik

2013

Numer

XLVIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch Commission of Archaeology

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0001-5229
×