Szczegóły

Tytuł artykułu

Roman denarii of Tiberius and Caligula discovered in the drainagebasin of the Wisłoka River in southern Poland

Tytuł czasopisma

Acta Archaeologica Carpathica

Rocznik

2013

Numer

XLVIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch Commission of Archaeology

Typ

Ogłoszenia, komunikaty / Announcements

Identyfikator

ISSN 0001-5229

Źródło

Acta Archaeologica Carpathica; 2013; XLVIII
×