Szczegóły

Tytuł artykułu

The Ostrogoths in Late Antique Southern Pannonia

Tytuł czasopisma

Acta Archaeologica Carpathica

Rocznik

2014

Numer

No XLIX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch Commission of Archaeology

Identyfikator

ISSN 0001-5229

Źródło

Acta Archaeologica Carpathica; 2014; No XLIX
×