Szczegóły

Tytuł artykułu

Transcarpathian influences in the Early Neolithic of Poland. A case study of Kowalewko and Rudna Wielka sites

Tytuł czasopisma

Acta Archaeologica Carpathica

Rocznik

2015

Numer

No L

Autorzy

Słowa kluczowe

Early Neolithic ; Poland ; Carpathian Basin ; obsidian ; wood tar

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

5-32

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch Commission of Archaeology

Data

2015

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 0001-5229

Źródło

Acta Archaeologica Carpathica; 2015; No L; 5-32
×