Szczegóły

Tytuł artykułu

A GREEK CRAFTSMAN IN PRE-ROMAN DACIA. ABOUT A MOULD FOR CASTING AMPHORA-SHAPED PENDANTS FROM ANGHELUŞ (EASTERN TRANSYLVANIA, ROMANIA)

Tytuł czasopisma

Acta Archaeologica Carpathica

Rocznik

2015

Numer

No L

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch Commission of Archaeology

Identyfikator

ISSN 0001-5229

Źródło

Acta Archaeologica Carpathica; 2015; No L
×